CollectieLeven

Haring of kuit van Hollandse Nieuwe

Hoeveel mensen zouden nog weten wat een Harderwijker is? Is het een verdwenen naam of is hij misschien alleen gebruikelijk in Den Haag, waar ik de vis als kleine jongen leerde waarderen? Harderwijker kom je nog maar zelden tegen, net als strobokking. Dat laatste is niet zo gek, want het zijn twee benamingen voor eenzelfde bereiding van de vis die biologen Clupea harengus noemen: de haring. Haring is een even belangrijke hoeksteen van Nederland als dijken en de VOC. Er

Lees verder
CollectieNederland

Spellingsvereenvoudiging: De Hond blaft tegen de verkeerde boom

Een ou en een ei minder, daarvan zou volgens Maurice de Hond niet alleen de spelling van het Nederlands flink opfrissen, het zou ook de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden dichten en het aantal laaggeletterden flink doen dalen. Maar waarom dat zo zou zijn, vertelde de Donald Trump van het Nederlandse basisonderwijs er niet bij. Dat kon hij ook niet, want geen van De Honds geruchtmakende beweringen snijdt hout. Zelfs zijn uitgangspunt deugt niet. Dat uitgangspunt was dat kinderen nodeloos

Lees verder
Collectie

In vier tot zes maanden behoorlijk goed Nederlands leren, dat kán iedereen

Het was 1984 en vermoedelijk de enige keer dat het onderwerp taalverwerving prominent de landelijke pers haalde. Aan de Technische Universiteit Delft, meldde de Volkskrant, leerden Chinezen in drie weken Nederlands! De verantwoordelijke tovenaar was Bondi Sciarone, hoogleraar toegepaste taalkunde, bedenker en promotor van De Delftse methode en enfant terrible van zijn vakgebied. Op 4 juni jl nam hij officieel afscheid, met een symposium over het onderwijs Nederlands als tweede taal. Hoog tijd dus om hem eindelijk de brandende vraag

Lees verder
Collectie

Kritiek leveren begint bij goed lezen – en bij de feiten

Oef, was dat schrikken: “In dit stuk staan minstens twee academische doodzonden”, werd mij in vette letters aangewreven door Sterre Leufkens en Marten van der Meulen over mijn “feitenvrije” Vrij Nederland-artikel getiteld Nederlanders, dweep toch niet zo met dat Engels. Over de auteurs, die opereren onder de nom de plume Milfje Meulskens, komen we niets meer te weten dan dat ze “het mateloos interessant” vinden “om te kijken hoe taal gebruikt wordt, in een krant en in de boeketreeks, op

Lees verder
Collectie

Enge Buren nemen BN’ers met knipoog op de hak

De geitenneukers die in de Film van Ome Willems persiflage Ome Ali de geitenbreiers vervingen, riepen in het verleden niet veel weerstand op, net als de vraag of Öcalans busje wel voldoende PKK had. Een paar Turkse beveiligers bij een festival wonden zich destijds buiten de tent een beetje over die geitenneukers op. Dat hoorden Enge Buren Bob, Bep en Bram – gespeeld door Pyr Tilma, Henk van der Weijden en Michiel Bos – pas achteraf. Bep: ‘Als we het

Lees verder
Collectie

Het rotwoord real

En dan heb ik het niet eens over het feit dat de real nogal eens in waarde schommelt en dat de in Brazilië gevestigde – maar in euro’s, ponden of dollars betaalde – buitenlandcorrespondent aan zijn artikel, radioverslag of tv-reportage lang niet altijd evenveel overhoudt.Nee, ik heb het over het woord ‘real’ zelf. Correspondenten – vooral degenen die zich bedienen van het geschreven woord – zijn zich er namelijk maar al te goed van bewust dat de naam van de

Lees verder