CollectieMedia

Een thuis voor journalisten

          Authory biedt dat Niet alleen journalisten zullen dat kennen, maar ook wetenschappers en veel anderen. De puzzel: waar heb ik dat artikel destijds ook al weer geplaatst? Of andersom: waar kan ik nog meer lezen van deze favoriete auteur? Onvindbaar "Ik kon niet geloven dat er niet één plek is als je een journalist bent. Niet één plaats waar je je artikelen overal en altijd kunt openen vanaf elke locatie. En niet alleen jij, maar

Lees verder
Collectie

Crisismanagement voor Dummies

Dit handzame gele boekje had ik eerder moeten hebben. Voluit: crisiscommunicatie voor iedereen. Ook voor dummies zoals ik.  Want ook ik heb crises gekend zoals een scheiding, een gedwongen ontslag, een klacht over medisch handelen enzovoorts. De vraag is natuurlijk wel of je dat boekje gebruikt. Want deel één van de lessen uit dit boekje is dat je je moet (en ook kunt) voorbereiden op crises. Daarom heb ik ten behoeve van een foto gekeken of het in een colbertzak past.

Lees verder
Collectie

Viral misinformation

De Spaanse griep rond 1918 mag dan lang geleden zijn Maar bijna iedereen heeft een voorouder die er aan overleden is, zo stellen deskundigen. Dan is het toch weer dicht bij. Ook de massale sterfte door kinderziekten lijkt in de Westerse wereld uit het collectieve geheugen te zijn verbannen. Met dank aan de succesvolle vaccinatieprogramma's. Maar blijft dat zo? Vaccinatie heeft iets van de vanzelfsprekendheid verloren. De Anti-Vax beweging vormt een risico volgens gezaghebbende instanties (zoals de WHO, de World Health

Lees verder
CollectiePolitiekTechnologie

Zin en onzin Wiv-referendum strijden om aandacht

De Kiesraad maakt bekend dat ruim 380.000 verzoeken voor het houden van een referendum over de Wiv als geldig aangemerkt zijn; 92 procent van het totaal. Dat aantal is ruimschoots meer dan de wettelijke benodigde 300.000 geldige verzoeken. Het is waarschijnlijk dat het referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. ‘Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv’, laat de Kiesraad nog even weten aan Sybrand Buma

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Positieve Gezondheid. Waarom dat bijvoeglijk naamwoord

Gezondheid is een begrip, maar zegt misschien niet zoveel meer. Vandaar dat  Prof. Ad Masclee voorzitter MDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten), in het lijfblad Magma (juni 2017, jaargang 23, nummer 2) een column schrijft (Periscoop) onder de titel positieve gezondheid.De auteur refereert aan een artikel uit het British Medical Journal van 2011, waarin Nederlandse wetenschappers zoals Machteld Huber een lans breken voor een nieuw concept van gezondheid. Niet meer de alles omvattende World Health Organisation (WHO) definitie van complete gezondheid (wellbeing). Die definitie is te

Lees verder