Collectie

Dossier Pretium 8: Nyks in gat van de ouderenmarkt

We treffen Nyks aan in een artikel in het Volkskrant-archief van 24 augustus 1995 waarin wordt verhaald van de voorzetting van de bankroete Nederlandse Federatie van Senioren BV (NFS) in Haarlem. NFS ’dook…in het gat dat ouderenmarkt heet’, schrijft de krant. In korte tijd koppelde de organisatie zo’n 35.000 aangemelde leden aan circa 800 bedrijven die hun producten en diensten gericht op ouderen aanbieden. NFS-leden betalen 35 gulden, terwijl bedrijven jaarlijks 500 gulden moeten neertellen om toegang tot de lucratieve

Lees verder
Collectie

De metamorfose van Sanoma: tijdschriftenreus gaat voor krimpscenario

In het afgelopen decennium gaf de Nederlands-Finse uitgever Sanoma 86 verschillende betaalde publiekstijdschriften uit. Niet alle titels halen de pensioengerechtigde leeftijd: Yes sneuvelde, FAB werd verkocht, Maxim legde het loodje, Health hield ermee op, LIV’ verdween, Groter Groeien overleed. In totaal werden er sinds 2004 ruim 30 titels afgestoten of beëindigd. En in de loop van 2014 en 2015 verdwijnen er nog eens 30. Er werden ook nieuwe titels gelanceerd of aangekocht, vandaar blijft het aantal titels t/m 2013 stabiel rond de 60.Aan

Lees verder
DNP Archief

De glijvlucht van Sanoma

Ze vertonen weliswaar een fikse oplagedaling, maar dat hoeft niet te leiden tot sluiting.Sanoma heeft te maken met ernstig tegenvallende resultaten van de commerciële omroep SBS; met tegenvallende reclame-inkomsten vanwege de aanhoudende economisch malaise, en er wordt nog steeds relatief weinig uit online gehaald. “In 2012 zetten we de verschuiving naar digitale media door” wordt gemeld in het jaarverslag, maar die slag is nog niet gewonnen.Misschien zijn Flair, Viva en Revu dus niet de grootste problemen van Sanoma, ze zijn

Lees verder