CollectieMedia

Roel Coutinho ordonneert. Argos (VPRO) mag de forumdiscussie toch niet registreren!

De VPRO journalist installeert een audiorecorder.. Roel Coutinho emeritus-hoogleraar Epidemiologie en Infectieziekten aan deze universiteit is dagvoorzitter. Hij kondigt bij het begin van het symposium aan dat Argos radio het Symposium wil registreren. De titel van het symposium One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen. De VPRO journalist installeert een audiorecorder..De locatie een collegezaal in het gebouw Paard van de Faculteit Diergeneeskunde op de Uithof in Utrecht op 22 september 2017. Info bij het symposium: Ziektes die van dieren

Lees verder
Collectie

Zijn wij binnenkort ook het haasje?

'Over menselijke slachtoffers is ons niets bekend', aldus Harald Wijchgel woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 'Wel zijn er tien dode hazen gerapporteerd via de GGD Friesland. Hazen die zijn overleden aan hazenpest (Tularemie). Het leidt er toe dat extra onderzoek wordt ingezet naar sporen van Tularemie in Fries oppervlaktewater'. Tot zover het RIVM.Moeten we ons zorgen maken over TularemieTularemie is een zoonose, een ziekte die overdraagbaar is van dier op mens. Voorbeelden van ons beter bekende zoonosen

Lees verder
Collectie

Veemedicatie en Antibioticaresistentie

Antibioticum Onlangs werd in veevoer het voor vee verboden antibioticum Furazolidon gevonden. Eveneens¬†staat de groeiende resistentie voor antibiotica bij mensen in de schijnwerpers. De relatie hiertussen is snel gelegd, aangezien Furazolidon het zusje is van het menselijke medicijn Furandantine. Een kritische kanttekening.   Veterinair (diergeneeskundig) effect Het verboden antibioticum Furazolidon zit in veevoer! De media storten zich er in juli 2014 op. Weer een schandaal in de veelgeplaagde sector! Bij tientallen Nederlandse houders van kalveren en varkens wordt in het

Lees verder