Entree algemene begraafplaats Crooswijk, Rotterdam

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

Sommige mensen bezoeken jarenlang geregeld het graf van een overleden dierbare. Ik behoor niet tot die categorie mensen. Afgelopen weekend bezocht ik het graf van mijn vader voor de tweede keer in 15 jaar tijd. Net op tijd, want in september wordt zijn graf geruimd. Bij het ruimen zal alleen het skelet over zijn. Het duurt nog even totdat er enkel stof van hem rest.

Lees verder