Overpopulatie

Steeds meer mensen maken op steeds grotere schaal gebruik van ’s werelds schaarse grondstoffen. Terwijl duurzaamsdenkers ons te pas en te pas wijzen op onze onverantwoorde levensstijl, is er veel minder aandacht voor de almaar groeiende wereldbevolking. Moeten we überhaupt wel met zoveel mensen zijn? Gasthoofdredacteurs Carolien van Merksteijn en Tjitske Ypma willen het onderwerp daarom deze week bespreekbaar maken.

Lees verder