Collectie

De metamorfose van Sanoma: tijdschriftenreus gaat voor krimpscenario

In het afgelopen decennium gaf de Nederlands-Finse uitgever Sanoma 86 verschillende betaalde publiekstijdschriften uit. Niet alle titels halen de pensioengerechtigde leeftijd: Yes sneuvelde, FAB werd verkocht, Maxim legde het loodje, Health hield ermee op, LIV’ verdween, Groter Groeien overleed. In totaal werden er sinds 2004 ruim 30 titels afgestoten of beëindigd. En in de loop van 2014 en 2015 verdwijnen er nog eens 30. Er werden ook nieuwe titels gelanceerd of aangekocht, vandaar blijft het aantal titels t/m 2013 stabiel rond de 60.Aan

Lees verder
DNP Archief

De glijvlucht van Sanoma

Ze vertonen weliswaar een fikse oplagedaling, maar dat hoeft niet te leiden tot sluiting.Sanoma heeft te maken met ernstig tegenvallende resultaten van de commerciële omroep SBS; met tegenvallende reclame-inkomsten vanwege de aanhoudende economisch malaise, en er wordt nog steeds relatief weinig uit online gehaald. “In 2012 zetten we de verschuiving naar digitale media door” wordt gemeld in het jaarverslag, maar die slag is nog niet gewonnen.Misschien zijn Flair, Viva en Revu dus niet de grootste problemen van Sanoma, ze zijn

Lees verder