CollectieEconomie

Pensioenrapport SCP blijft steken in vooroordelen over ZZP’ers

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar "het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen". Als het over zzp'ers gaat, blijft het SCP steken in vooroordelen. Ze zouden hun pensioenopbouw uitstellen en het geld liever aan andere zaken besteden. Koude kermis Willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? Geven mensen de voorkeur aan collectieve pensioenregelingen of juist aan individuele? Op zich zijn het

Lees verder
CollectieEconomie

Klijnsma: Geen verplicht pensioen voor ZZP’ers

Zelfstandigen zonder personeel worden voorlopig niet verplicht zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken erkent dat zzp'ers zich ook op andere manieren kunnen voorbereiden op hun oude dag. Daar gaat zij na de zomer over praten met de bonden. De brief die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vlak voor het zomerreces aan de Tweede Kamer stuurde, gaat niet speciaal over de pensioenen van zelfstandigen zonder personeel maar over de toekomst van het pensioenstelsel in zijn algemeenheid.Meer keuzemogelijkhedenEr moet

Lees verder
CollectieEconomie

Voorbarige vreugde over nieuwe maatregelen voor ZZP’ers

Deze week besloot het kabinet om het Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen niet door te zetten en om de pensioenopbouw van zzp'ers buiten beschouwing te laten bij de vermogenstoets voor de bijstand. Dat klinkt positief maar of het dat ook echt is moet later blijken, als de plannen verder zijn uitgewerkt.Staatssecretaris Wiebes van Financiën en de samenwerkende belangenorganisatie van zzp'ers hebben overeenstemming bereikt in de slepende discussie over de beoogde opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie. Het mag niet zo heten, maar

Lees verder
CollectieEconomie

Steeds meer 50-plussers van WW naar ZZP

Het UWV slaagt er steeds beter in om 50-plussers aan werk te helpen. Ook als zzp'er. Maar doordat er elke maand meer oudere werknemers worden ontslagen dan aan een baan geholpen, blijft het aantal WW-uitkeringen toenemen. Dat en meer, in week 14 van 2015.Het aantal 50-plussers dat vanuit de WW start als zelfstandige zonder personeel is de afgelopen jaren flink toegenomen, meldt het UWV. Uit de Barometer 50-plus van deze maand blijkt dat het er in 2012 nog maar 2502 waren,

Lees verder
CollectieEconomie

Vrouwelijke ZZP’ers: minder uren, lagere tarieven

Vrouwelijke zzp'ers steken minder uren in hun bedrijf dan hun mannelijke collega's en hanteren lagere uurtarieven. Dat leidt tot aanzienlijke inkomensverschillen. Maar hoe erg is dat eigenlijk? Verder in week 10 van 2015: actie voor het behoud van de zelfstandigenaftrek, een nieuw pensioenvoorstel, en problemen door betalingsachterstanden.Het liep weer tegen Internationale Vrouwendag, dus kon je er donder op zeggen dat er iemand zou beginnen over het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. Want die bestaan, onder zelfstandigen (mooi sekseneutraal woord,

Lees verder
CollectieEconomie

Liever ZZP’er dan naar het Malieveld

Vroeger trokken mensen die hun baan kwijtraakten naar het Malieveld. Nu worden ze zelfstandige zonder personeel. Hoogste tijd om de welvaartsstaat aan te passen aan de veranderende realiteit, vindt prof. dr. Erik Stam. Verder deze week: een op de vijf zzp'ers ziet zichzelf ooit werkgever worden, en de SER snapt waarom ze geen verplicht pensioen willen. Het tweede kabinet Rutte weet zich al vanaf het begin geen raad met de ruim 800.000 zelfstandigen zonder personeel die ons land volgens het CBS telt. Zijn dat er nou te

Lees verder