CollectieWetenschap

Universiteit Groningen wuift plagiaat in proefschrift weg als ‘onzorgvuldigheden’

Een verrassende conclusie, want wie het advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Groninger Universiteit nauwkeurig leest, ziet daarin dat zelfs die commissie van oordeel is dat Van Liempt op tal van plaatsen zijn bronnen niet vermeld heeft. Volgens de RuG-plagiaatregels betekent dit automatisch plagiaat. Wat, wederom volgens de eigen regels en definities, gelijk staat aan wetenschapsfraude. Maar de commissie bestempelt Van Liempts plagiaat alleen als 'onzorgvuldigheden.' Zo schrijft de commissie over twee bladzijden, die door Van Liempt vrijwel integraal

Lees verder
Collectie

Nijkamp-gate of Nijkamp-hetze? Hebben de media het gedaan?

In VU-blad Ad Valvas, waar Nijkamp zijn reactie plaatste, was aanvankelijk sprake van onderschatting van de “complexe dynamiek in het moderne onderzoek” maar het was ook een “hetze” die “de wetenschap als geheel ten onrechte ernstige schade heeft toegebracht”. Nijkamp had het vooral voorzien op Frank van Kolfschooten die zijn voorbeelden maar een beetje bij elkaar zou Googelen. Volgens Nijkamp had hij beter “peers” (dus collega’s van Nijkamp) kunnen vragen.Nijkamp stelt voor ‘zelfplagiaat’ niet meer te gebruiken en voortaan te

Lees verder
Collectie

Onderzoek-onderzoek: een journalistieke uitdaging

Het werk van VU-kringloop-wetenschapper Peter Nijkamp en veelschrijver werd nauwkeurig gefileerd, een klusje dat de VU zelf maar half had geklaard. In NRC Handelsblad sloopte Frank van Kolfschooten Nijkamp door een steekproef van artikelen aan onderzoek te onderwerpen. De Volkskrant checkte 115 publicaties van Nijkamp en ontdekte ook massale zelfcitatie en onzorgvuldig brongebruik.Dat onderzoek zelf op de journalistieke pijnbank gelegd wordt, is relatief zeldzaam. En als het al gebeurt, zijn het de wetenschapsredacties die zich daarmee bezig houden. Maar ook

Lees verder
Collectie

Duitsland gist over fantoom van de voetnoten

Wie is Robert Schmidt? Duitsland gist naar de identiteit van de man of vrouw die, onder dekking van dit pseudoniem, onderzoek doet naar de proefschriften van Duitse politici. 'Schmidt', die inmiddels het 'fantoom van de voetnoten' wordt genoemd, speurt naar mogelijk bedrog. De mysterieuze plagiaatjager heeft sinds kort een nieuwe prooi: Norbert Lammert, christendemocraat en voorzitter van de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer.Robert Schmidt heeft in Lammerts proefschift uit de jaren '70 op 42 plekken 'onnauwkeurigheden' opgespoord. Met zeer Duitse grondigheid

Lees verder