Premier League, wat nu?

Omdat voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven is – en in Engeland een hoofdzaak – speelt de angst dat de Premier League aan kwaliteit zal inboeten een voorname rol bij de aanstaande Brexit. Een uitvlucht voor vele problemen is wellicht toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Economische Ruimte (EER), waarin vrij werknemersverkeer is geregeld voor niet EU-landen. Zo niet, dan moet ook de regelgeving voor alle buitenlandse voetballers op de schop.

Lees verder

Wie niet springt, is een Rus

De strijd in Oekraïne heeft ook zijn weerslag op het voetbal. Spelers willen geen voet meer in Oekraïne zetten. Sommige clubs mogen om veiligheidsredenen niet meer in hun eigen stadion spelen. Clubs van de Krim zijn overgelopen naar de Russische competitie en de FIFA doet er niets aan. Maar er is hoop. Supporters bereiken waar de politieke leiders in falen: eensgezindheid.

Lees verder