Collectie

Röntgen en/in Nederland

Misschien heeft een van mijn lezers nog een tip In het CODA complex te Apeldoorn vind ik na enig zoeken de bewuste expositie. Dat is een van mijn doelen op een zonnige dag. In het CODA Museum word ik verwezen naar de bibliotheek vleugel Daar is inderdaad een bescheiden expositie over Willem Conrad Röntgen die een groot deel van zijn jeugd in Apeldoorn heeft doorgebracht. Een medewerkster kan mij er meer over vertellen. Alleszins begrijpelijk dat de gemeente Apeldoorn trots

Lees verder
CollectieLeven

Kom op jonge vrouwelijke professionals: gas geven nu!

Aldus Jan Denys van Randstad. Het uitzendbureau deed daartoe onderzoek onder 22.000 Belgische werknemers, al voor de coronacrisis. In de afgelopen 5 jaar bleken mannen over alle leeftijdscategorieën bijna 10% meer promotie gemaakt te hebben dan vrouwen. Daaronder wordt verstaan een andere functie verkrijgen met meer verantwoordelijkheden en inkomen. Opvallend is dat dit ook geldt in de leeftijd onder de 25. Een kwart van de mannen in deze leeftijdscategorie ging vooruit in hun professionele carriere tegenover 14% van de vrouwen.

Lees verder
Collectie

Zuurstof. Hoe meer hoe beter. Is dat wel zo

Zuurstof wordt heel veel gebruikt in de medische wereld. Tijdens vervoer, tijdens operaties en ook op de Intensive Care. In veel potentieel gevaarlijke situaties, krijgen patiënten extra zuurstof. In het ziekenhuis kunnen we die hoeveelheid zuurstof goed sturen. Maar vaak staat de kraan toch voluit open. Dat heeft uw auteur vaak meegemaakt in de overtuiging dat het een positieve bijdrage vormde. Waarom eigenlijk zuurstof toedienen Eigenlijk omdat we weten dat te weinig zuurstof niet goed is in bepaalde situaties. Misschien

Lees verder
CollectieTechnologie

Touch over the Internet

Het was een fascinerend moment toen één van de promotoren het woord kreeg en plotsklaps uit zijn stoel omhoog kwam, op de promovendus toestapte en hem ferm de hand drukte. Een touch! Hij ging weer zitten, maar vroeg een van de paranimfen precies hetzelfde ook te doen. Dit gedaan hebbende, was de vraag aan de promovendus of hij deze handdrukken verschillend had ervaren. Misschien vijandig versus vriendelijk? Proefschrift Velvet Varnish De promotie van Gijs Huisman op 24 februari 2017 aan

Lees verder