Collectie

Doden Tellen

  Sterfte vergelijkbaar met die in getto Wat zijn de juiste slachtoffer aantallen van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in ons land? Remske Krimp doet daarnaar officieel onderzoek als medewerker van het Nationaal comité 4 en 5 mei. Het blijkt niet eenvoudig. Haar conclusie is dat dit geen onwil of desinteresse is voor de slachtoffers, maar gebrek aan gegevens. Desinteresse Toch is dat misschien wat te simpel gesteld door Renske Krimp. Desinteresse blijkt wel een rol te spelen. Op 30 april

Lees verder
CollectieLeven

Creëren is psychisch balanceren

‘Ik ben de afgelopen weken in een toestand van lummelen en luieren beland, maar voel nu sterk het ongemak van niet schrijven en dat is een goed teken. Ik moet weer aan het werk, gedisciplineerd, gedreven. Het fonds (FBJP, Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten JB) vroeg om de hoofdstukindeling van mijn boek plus synopsis. Ik ga nog aan deze (hopelijk!) laatste vraag voldoen, in de wetenschap dat ik alles eraan heb gedaan. Maar eraan beginnen, gottogot. Discipline kwijt Ik heb

Lees verder
Collectie

Cultuur: de vergeten factor in de psychiatrie

Een Amerikaan met schizofrenie heeft heel andere gesprekken met de stemmen in zijn hoofd dan Indiërs of Ghanezen met dezelfde ziekte, ontdekte antropoloog Tanya Luhrmann van de Amerikaanse Stanford University na interviews met patiënten uit die drie culturen. De Amerikanen hadden allemaal een negatief beeld van hun stemmen, die vaak bedreigend, hatelijk en gewelddadig klonken. De geïnterviewden uit India en Ghana stonden doorgaans veel positiever tegenover de denkbeeldige gesprekspartners. Ze hadden er eigenlijk best een goede relatie mee. En vaak

Lees verder
Collectie

‘Duitsland negeert kindermishandeling’

Met hun boek Deutschland misshandelt seine Kinder (‘Duitsland mishandelt haar kinderen’) schreven de auteurs Michael Tsokos (47) – de bekendste patholoog-anatoom van Duitsland – en diens 33-jarige collega Saskia Guddat een schotschrift, waarin zij de vraag opwerpen wat er allemaal verkeerd gaat voordat zij weer ‘een dood kind op onze tafel krijgen’. DeprimerendVolgens de schrijvers, die als ervaringsdeskundigen in de Berlijnse Charité werken, faalt de zorg voor kinderen in de Bondsrepubliek op alle fronten: in de gezinnen, in de Jugendämter (jeugdzorg),

Lees verder
DNP Archief

Sussen en zweten

Weet jij veel. Als je in je omgeving te maken krijgt met iemand die in ernstige psychische nood verkeert, kun je eerst überhaupt niet geloven dat het gebeurt. Je kijkt verwonderd rond bij de crisisdienst, onderwijl hardvochtig de schreeuwende straatgekkies voor de ingang negerend.Die mensen horen niet bij jou.Je geeft psychiaters een hand en hoort ze vragen over eventuele doodswensen. Je probeert er nuchter naar te luisteren.Die wensen horen niet bij jou.Je biedt een schouder. Om op te leunen, om

Lees verder
Collectie

De demonen van Klingenberg

Net nu het enkele jaren rustig was, gebeurt dit. De leegstaande villa en de oude houtzagerij van de familie Michel gingen deze maand in vlammen op. Precies zevenendertig jaar nadat een dochter, Anneliese Michel, stierf onder vreselijke omstandigheden, op 1 juli 1976. Anneliese was nog maar 23 jaar en ze woog amper 31 kilo. Ze was, volgens de katholieke kerk en haar streng gelovige familie, door demonen de dood ingedreven. Na 67 exorcismen - gedurende vele maanden - gaf Annelieses lichaam

Lees verder