Boetebeu

Boetes zijn één van de middelen om een pandemie te lijf te gaan, en waarschijnlijk niet het minst effectieve. Vrijwel alle landen strooien er kwistig mee voor wie de coronamaatregelen overtreedt. In Nederland begint het nu te rommelen rondom die coronaboetes. Advocaten en politici roepen burgers op om bezwaar aan te tekenen, eigen belang zal daar niet vreemd aan zijn. Juristen vinden dat de noodverordeningen rechtsgeldigheid missen. Het recht op privacy en op vergadering komen in het geding. Vaak zijn de regels te vaag. Zo waren tot 1 juni samenkomsten op afspraak verboden, maar een toevallige ontmoeting met hetzelfde aantal personen was dat niet. Termen als willekeur en rechtsongelijkheid vallen.

Lees verder