Collectie

Erik Gerritsen (VWS): artificiële intelligentie is “chefsache”

De aftrap wordt gegeven door Erik Gerritsen, die verklapt dat hij als secretaris-generaal bij het ministerie van VWS druk doende is IBM tool Watson Health naar Nederland te halen. Zeker, er zijn kansen en bedreigingen, maar de snelle voortgang van artificiele intelligentie (AI) kunnen we niet tegenhouden. Vragen blijven er genoeg genoeg zo constateert hij. Want wat als de medische diagnose van Watson Health niet klopt? Dan is er nu nog de eigen dokter. Maar anderzijds: Watson is in staat de tientallen medische

Lees verder
CollectieTechnologie

Spraakanalyse booming business

Forensische Fonetiek is een hot topic... .....aldus Hoogleraar Vincent van Heuven in 2015. Fonetiek is het proces van lezen en verstaan (onderdeel van Taalwetenschap). Forensische fonetiek is alles dat te maken heeft met rechtspraak, de juridische toepassing. Forensische fonetiek lift mee op het succes van de DNA techniek. Men denkt dat wat met DNA mogelijk is, ook met stemprofielen kan. Overal zijn spraakonderzoeksgroepen opgericht bij forensische laboratoria. Ook bij het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). In Duitsland zijn er al veel

Lees verder
Collectie

Moedige rechter weegt de angstroep om veiligheid

Dat was de teneur van de Dag van de Rechtspraak donderdag in de Stadsgehoorzaal in Leiden, waar rechtsprekend Nederland zich verzamelde. In de wandelgangen veel debat over de harde bezuinigingen op de rechtspraak, maar het programma ging over ‘Grondrechten in het geding - vrijheid versus veiligheid’. De indrukwekkendste bijdrage kwam van een gezinsvoogd ‘Judith’ (anoniem) van een Haags gezin met zwakbegaafde ouders en kinderen. In een hartstochtelijk pleidooi schetste ze haar tergende afweging tussen het garanderen van veiligheid van kinderen,

Lees verder
Collectie

Slachtofferrecht is niet rechtvaardig

Op het eerste oog lijkt er zo weinig aan de hand. Wat is er nu in hemelsnaam op tegen om slachtoffers in een rechtszaal veel invloed te geven?  Ten eerste is de rechtspraak in Nederland bij uitstek een voorbeeld van geïnstitutionaliseerde wraak. We laten verdachte en slachtoffer niet los in een arena om uit te maken wie gelijk heeft. We schakelen professionals in die objectief, neutraal en onbevooroordeeld een afweging maken van alle belangen. De officier van justitie voert het

Lees verder