De rekentoets: het koppie of het knoppie?

Vurige discussies, heisa in de media, Kamervragen… de rekentoets zorgt voor nogal wat commotie. Belangrijkste kritiek is dat het middel niet tot het doel leidt: een betere rekenvaardigheid van de Nederlander. Docent wiskunde aan de lerarenopleiding in Tilburg Gerard van Alst over de rekentoets.

Lees verder