CollectieGeschiedenis

De laatste der Hadzabe

De vooruitgang staat op het punt ze op te slokken. De oude gebruiken worden verruild door landbouw en veeteelt. Hun kliktaal, net zoals die van de pygmeeën, wordt ingeruild voor de nationale taal Swahili. Ook het aantal Hadza vermindert met het jaar. Officieel zijn er ongeveer 2.000 Hadzabe over, waarvan zo’n 400 nog volgens de oude leefwijze leeft. Om in hun levensonderhoud te voorzien worden de nederzettingen rondom Lake Eyasi en op het Serengeti plateau bezocht door toeristen. Deze mogen

Lees verder