CollectieLeven

Zomertijd, wintertijd: wat is wijsheid?

Over de zomer- en wintertijd wordt al vanaf het begin door sommigen gemord. Dat staat vast. Vorige zomer heeft de Europese Commissie middels een online-enquête in kaart willen brengen wat de Europeanen er nu echt over dachten. Ongeveer tachtig procent van de deelnemers bleek voor afschaffing, met een voorkeur voor eeuwig zomertijd. En, zo sprak Juncker krap twee weken nadat de poll was afgesloten: “De mensen willen het, en wij zullen het doen.” Dat laatste staat nog te bezien (de

Lees verder
CollectieNederland

Migrantenkinderen: hoe het CBS de werkelijkheid wegcorrigeert

Het was verontrustend nieuws dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn op 21 november verschenen Jaarrapport Integratie bracht: de achterstand van kinderen en zelfs kleinkinderen van niet-westerse immigranten is veel hardnekkiger dan gehoopt. Maar, haastten de Haagse statistici zich eraan toe te voegen, dat lag niet aan hun culturele achtergrond. Het lag aan de sociaaleconomische situatie waarin ze verkeerden. “Een deel van de verschillen verdwijnt als we corrigeren voor inkomen”, lichtte een woordvoerder toe, en ze verwachtte dat er

Lees verder
Collectie

Kort Braziliaans – 9 november

De sociaal geograaf in mij had een prachtweek: zelden werden er in zo korte tijd zo veel cijfers gepubliceerd die gezamenlijk de ongelijkheid in de Braziliaanse maatschappij zo duidelijk in kaart brengen.Meer dan de helft van de Brazilianen is zwart of ‘bruin’Wie (zoals ik) in de meest Afrikaanse stad van Brazilië woont stond er niet van te kijken, maar Brazilianen in andere regio’s wellicht wel: voor het eerst beschouwt een meerderheid van de bevolking zichzelf als niet-blank.Volgens cijfers die het Braziliaanse

Lees verder