CollectiePolitiek

Toeslagaffaire en geweld in de jeugdzorg, vergelijkbaar falen van de overheid?

De toeslagaffaire bij de belastingdienst legde iets bloot dat voor Nederland ongekend was. Iets, dat onmogelijk leek. Hoe kon het, dat de overheid actief, bewust mensen zo erg kon benadelen? Mensenlevens totaal kon ontwrichten, verwoesten. En dat door de belastingdienst. Een keurige autoriteit die mensen verplicht om verschuldigde belasting te betalen.  Maar ook toeslagen uitkeert aan  mensen die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het kwam uit. Op basis van bepaalde selectiecriteria merkte men burgers die recht hadden

Lees verder