Nieuwe besmettingen van het Marburgvirus

Afgelopen week is opnieuw het Marburgvirus in rondom Bukoba in de provincie Kagera in Noordwest Tanzania geconstateerd. Het betreft zover één besmetting. Desalniettemin zijn nu speciale rapid response teams, mobiele medische laboratoriumteam onderweg om verdere besmetting te voorkomen. De spreiding van het virus kan overslaan naar de aangrenzende buurlanden, namelijk Oeganda, Rwanda, Burundi en verder verspreiden via het Lake Victoria-gebied.

Lees verder