Collectie

Oud Inspecteur wil R vervangen door W. Gaat Corona Dashboard daarbij helpen

    En dan niet de R die we inmiddels kennen uit de media Nee, niet het Reproductiegetal. De R(atio) die vooral veel kleiner dan (<) 1.0 moet blijven. Het getal dat aangeeft in hoeverre een besmetting wordt doorgegeven.  Nee het gaat hier om het verschil tussen drang en dwang. Het verschilt maar een letter.  Want dat onderscheid zou volgens deze oud-inspecteur Wim Schellekens wel het reproductiegtal voordelig of nadelig kunnen gaan bepalen. Hij vertelt dat onlangs op het TV

Lees verder
Collectie

Coat or not to coat

Antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg Er is veel aan gelegen om uitbraken van ziekenhuisinfecties te bestrijden en liever nog te voorkomen. Door de resistentie ontwikkeling tegen antibiotica wordt naar alternatieven gezocht.  Maar op donderdag 15 november 2018 komen de usual suspects bij elkaar op hogeschool Zuyd in Heerlen. Bevredigend? Antibacteriële coatings Belangstellenden en belanghebbenden bij antibacteriële coatings. De langverwachte eindconferentie van het Sia-Raak publiek project. Na een inleiding van Francy Crijns, projectleider, werd een aantal voordrachten verzorgd. Daarbij ging het

Lees verder
Collectiegezondheid

Het Zoet of het Zuur

Correlatie of causaliteit, that's the question Akkoord het is een interessant artikel in Nature. En een uiterst belangrijk onderwerp. Het subtype Clostridium Difficile ribotype 027 staat in de spotlights. Door een genetische mutatie is juist dit subtype bacterie - degene die vooral ziekenhuisdiarrhee en alle ellende veroorzaakt- ongevoelig (resistent) voor bepaalde antibiotica. En dat speelt vast een rol bij de wereldwijde expansie van deze bacterie. Maar dat kan niet het enige zijn, aldus de onderzoekers in Nature. De enorme toename

Lees verder
Collectie

Volgens het dagboek verklaarden zij: dit is het normale verloop; we verliezen tegenwoordig bijna nooit meer een tyfuspatiënt

Deze teksten waren bijna immoreel als men bedenkt hoe het drama zich heeft afgewikkeld Wie is Miskotte Theoloog (pag 315) Heiko Miskotte wordt omschreven als één van de grootste, zo niet de grootste protestantse theoloog van de 20e eeuw binnen de Nederlandse context. Een vaardig prozaist. .... Een van de fragmenten uit zijn vele dagboeken is nog geselcteerd voor de rubriek 'Dagboek' van dagblad de Volkskrant. Terug nu naar het jaar 1946, waarin Nederland overeind krabbelt na 5 jaar Duitse

Lees verder
Collectie

Griep slaat keihard toe

Zou schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking kunnen betekenen We zijn deze Kerst 2014 bij de neus genomen. In eigen gezin, familie en bij kennissen verschillende gevallen van heftige griepverschijnselen. Een dokter is er niet aan te pas gekomen. Verdere details zal ik de lezer besparen, maar het was tamelijk heftig.  Het past bij de aankondigingen dat ons land te maken heeft met een milde epidemie van griepverschijnselen. Let op: er is geen medicus aan te pas gekomen. Dat aspect is van

Lees verder
Collectie

Ontvlucht even vogelgriep

AfleidingTerwijl in ons land de vogelgriep om zich heen grijpt en ruimingen plaatsvinden, is er ook behoefte aan afleiding. Ga dit weekend naar de IJsselhallen in Zwolle. Een deel van de landbouwsector is dit weekend te vinden in die IJsselhallen. Jong en oud. Hier is de wereld nog overzichtelijk. Mooie schaalmodellen van landbouwvoertuigen, boerderijen en stallen. In alle soorten en maten.Dit gehele weekend is er de jaarlijkse beurs en tentoonstelling van landbouwminiaturen. Dat het een internationaal gebeuren is blijkt uit

Lees verder