Kunst op Science Park Amsterdam

Op het Amsterdamse Science Park ontmoeten kunst en wetenschap elkaar. Met wetenschappelijke beelden als inspiratie werken kunstenaars op het Science Park in Amsterdam aan een nieuwe beeldtaal in het kunstproject New Realism and the Gaze of Science.

Lees verder

Nieuwe voorzitter Wageningen UR Louise Fresco pleit voor intensieve landbouw

Met de benoeming van Louise Fresco tot nieuwe voorvrouw van de Wageningen Universiteit kiest de top van de landbouwwetenschap voor continuïteit. Net als haar voorganger is ze een pleitbezorger van de grootschalige intensieve landbouw en veeteelt. Dus óók kritisch over de biologische landbouw. Al nuanceert ze haar uitspraken daarover in dit interview van Michiel Bussink: ‘Die generalisatie heb ik er niet van gemaakt.’

Lees verder