Collectiegezondheid

Dissociatieve identiteitsstoornis, niet flamboyant, maar onzichtbaar lijden

De meeste video's zijn puur informatief. Sommige video's tonen echter directe aspecten van de stoornis. Openhartig.  Zoals het (snel) wisselen van zogenaamde 'alters' of beter gezegd persoonsdelen.  Soms wordt ook een persoonsdeel apart geïntroduceerd aan het grote publiek. We zien dan een volwassene die schijnbaar als kind handelt. Maar hoe waardevol is zulke informatie? Wat is DIS ook alweer? Heel beknopt: DIS kenmerkt zich door het bestaan van minimaal twee of meerdere persoonsdelen (voorheen ook wel alters genoemd), die afwisselend

Lees verder
Collectie

Waarom gruwelplaatjes op sigaretten-pakjes niet gaan werken

In de wetenschap staat de strategie bekend als fear appeal. Laat je maar genoeg dood en verderf zien in je voorlichtingscampagne, dan verbeteren mensen van de schrik vanzelf hun gevaarlijke en ongezonde gedrag. Ten minste, dat is het idee. Een idee dat de EU ook goed in de oren klonk toen er beleid op het gebied van rookpreventie werd ontwikkeld. Nu is er op basis van dat EU-beleid een nieuwe Nederlandse wet ingevoerd. Sinds afgelopen vrijdag moeten fabrikanten gruwelplaatjes op

Lees verder
Collectie

Papegaaienziekte steeds op de loer

Wat is Papegaaienziekte? De Papegaaienziekte is een zoonose (een dierlijke infectieziekte die naar de mens overdraagbaar is). Een meer bekende voorbeeld is de Q-koorts (van geit naar mens), maar ook Mers (van kameel naar mens). Ebola is van oorsprong ook een zoonose, maar nu een epidemie omdat het Ebolavirus van mens tot mens overdraagbaar blijkt. Gelukkig speelt dat laatste niet bij Papegaaienziekte. De verwekker is een micro-organisme dat Chlamydia psittaci heet. De incubatietijd (zeg maar de tijd van het oplopen van een besmetting tot eventuele

Lees verder