Het verminderen van de Amerikaanse militaire uitgaven stuit altijd op weerstand, het verhogen ervan nooit

De titel van dit artikel is geleend van Caitlin Johnstone, “brutale journalist en guerrilladichter”, zoals ze over zichzelf zegt. In een bijdrage op haar blog schrijft ze over het recente voorstel voor de begroting van het Amerikaanse ministerie van Oorlog : “Vorig jaar leidde senator Bernie Sanders een publieke actie om het waanzinnig opgepompte Amerikaanse militaire budget met een schamele tien procent te verminderen. Zijn voorstel botste op een solide stalen tweepartijenmuur die hem definitief de mond snoerde.”

Lees verder

Waarom oorlog langzaam maar zeker uitsterft

Vrede op aarde en in alle mensen een welbehagen. Gaan we dat ooit beleven? De meesten van ons hebben er een hard hoofd in. Maar toch… wie echt goed naar de natuur kijkt, ziet heel wat hoopvolle lichtpuntjes. Dieren doen alles om conflicten te vermijden en ook wij mensen zijn een veel vredelievender soort dan we denken.

Lees verder