Collectie

De complexe gevolgen van een anti- jongen opvoeding

Die vraag klinkt u als lezer vast vreemd in de oren. Wie nog niet in een gender past en geen keuze kan maken noemt zich non- binair (1). In dit artikel schrijf ik op open wijze over aspecten van de anti - jongen opvoeding die ik onderging.  En de desastreuze gevolgen ervan. Om te tonen, welk gevaar er schuilt in opgelegde veranderingen als het om gender gaat. Daarin is duidelijk, dat van buitenaf opgelegde normen een groot gevaar kunnen vormen

Lees verder
Collectie

Leren van Rio. Gaan wij het beter doen? Anders zeker

Onder de titel LEREN VAN RIO vond op 23 juni 2017 (Olympic Day) een debat plaats in de Hogeschool van Amsterdam. Locatie Dr. Meurerlaan in Slotervaart. De school is omgeven door sportaccomodaties. Binnen zitten goed zichtbaar in een omgebouwde gymzaal studenten in lange rijen hertentames te doen. Verderop in de gang, richting de aula slaat de zweetlucht je tegemoet. Er wordt kennelijk hard getraind achter de deuren... Maar daar in de gang ook een foto van de bewuste dokter Meurer, wiens naam nu verbonden is

Lees verder
Collectie

Teek it or leave it. Voor de ziekte van Lyme 2,5 miljoen euro beschikbaar

Dit is een bewuste verschrijving. De teek staat als insect volop in de aandacht. Het bedrag dat het Ministerie van VWS bestemd heeft voor de teek zal vast niet op de plank blijven liggen. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op haar website meldt op 20 juni 2017 is dit geld beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert. Lyme is een grillige infectieziekte die zich op

Lees verder
Collectie

Kampioen van de Jeugdzorg nu topambtenaar op VWS

‘Wat bezield je, vroeg ik Erik toen ik hoorde dat hij SG wordt’, vertelt Chris Sigaloff, directeur van Kennisland. En zij was niet de enige die zo reageert. Niet zo vreemd. Gerritsen is een pragmatische doener. Eentje die kritisch is, en die regels omzeilt om zijn doel te bereiken. Bovendien heeft hij heel uitgesproken opvattingen over wat een overheid moet doen -zwakke burgers bijstaan- en hoe dat zou moeten; wég met overbodige regels. En dat associeer je niet meteen met het

Lees verder
Collectie

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee

Minister Schippers van VWS kondigt op 10 oktober 2014 aan dat zij de organisaties Nivel en Nictiz zal vragen om onderzoek te doen naar de stand van zaken rondom de drie specifieke doelstellingen voor 2019. Deze doelstellingen zijn:- Van de chronisch zieken heeft 80 procent direct toegang tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent.- Van de chronisch zieken (diabetes,

Lees verder
Collectie

Silent Killer

'Zeker, Ebola staat centraal op de Global Health Security Agenda in Washington', aldus minister Schippers. Dat is haar reactie tijdens een radio interview op 27 september 2014. 'Dat is inderdaad de reden dat ook president Obama aanwezig is'. Schippers vervolgt 'maar in de vergadering en de wandelgangen gaat het wel degelijk over de wat minder zichtbare silent killer. Dat is de Antibioticaresistentie die een wereldwijde bedreiging vormt'. In het vijfjarenplan neemt dat onderwerp een belangrijke plaats in. Minister Schippers: 'Het feit dat je na een eenvoudige

Lees verder