Collectie

De moderne boer levert naast voedsel ook energie

Energie komt steeds vaker van de boerderij in de vorm van elektriciteit, warmte of biobrandstof. En steeds meer boeren geloven dat energieneutraal produceren de toekomst heeft. Niet alleen uit duurzaamheidsoogpunt: het kan ook financieel aantrekkelijk zijn en het geeft een onafhankelijk gevoel. 'De tijden dat er getankt wordt zijn ’s morgens en ’s avonds. Dan moet je dus hele grote opslagtanks hebben'Nog vers op het netvlies zitten de noodlijdende covergisters, maar met het nieuwe energieakkoord, een verhoging van het jaarlijkse SDE+

Lees verder