Collectie

Geen donder opgeschoten

Donderdag 7 juni was ik in Den Haag bij de rechtzaak tegen de Staat der Nederlanden omdat die ondanks de referendumuitslag de Sleepwet toch heeft ingevoerd. Daarna was ik in de Tweede Kamer bij het debat over de gaswinning in Groningen.Donderdagochtend hoorde ik in de rechtszaal de Staat der Nederlanden tegen de rechter zeggen dat de eisende partijen het niet zo goed snappen, dat de Sleepwet prima waarborgen voor onze grondrechten zou bevatten en dat de referendumuitslag er verder ook

Lees verder
CollectiePolitiekTechnologie

Zin en onzin Wiv-referendum strijden om aandacht

De Kiesraad maakt bekend dat ruim 380.000 verzoeken voor het houden van een referendum over de Wiv als geldig aangemerkt zijn; 92 procent van het totaal. Dat aantal is ruimschoots meer dan de wettelijke benodigde 300.000 geldige verzoeken. Het is waarschijnlijk dat het referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. ‘Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv’, laat de Kiesraad nog even weten aan Sybrand Buma

Lees verder
Collectie

Eeuwige worsteling met geheime diensten

Dat is, kort door de bocht, het beeld dat Constant Hijzen schetst in zijn dissertatie Vijandbeelden: de veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992. Hiermee promoveerde hij als historicus bij Beatrice de Graaf, Bob de Graaff en Henk te Velde aan de Universiteit Leiden. Volgens de theorie zijn ‘inlichtingendiensten’ werkzaam in het buitenland (vooral offensief) en ‘veiligheidsdiensten’ in eigen land (vooral defensief, om de staatsorde te beschermen). Beide verzamelen, bewerken, analyseren en verspreiden ze informatie. Hoe doen ze dat? Die vraag kun

Lees verder
Collectie

Is er wel een bevredigende spionagewet mogelijk?

Alles bij elkaar ‘mogen’ Tweede Kamerleden duizenden pagina’s aan voorstellen, adviezen en kritiek lezen alvorens ze over een nieuwe spionagewet gaan stemmen. Is dat mogelijk? En krijg je dan alsnog een bevredigende balans tussen noodzakelijk vergaande digitale bevoegdheden en borging van privacy van ‘onschuldige burgers? Of is dat per definitie onmogelijk met spionage? Het wetsvoorstel voor de Wiv (2017 of 2018) ter vervanging van de huidige Wiv 2002 komt van minister Plasterk (BZK, PvdA), en is medeondertekend door VVD-ministers Van

Lees verder
Collectie

Nieuwe spionagewet: meer datagraaien, omdat het moet?

Het kabinet presenteert met een brief aan de Tweede Kamer en bijbehorend schema voor dataverzameling en verwerking de aanpassing van de huidige wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten of WIV van 2002.De drie belangrijkste veranderingen zijn:1. De beperking dat louter draadloze communicatie (via satellieten) massaal mag worden onderschept en daarmee niet de datastromen via kabels, komt te vervallen. Dit was een blunder van jewelste in 2002, want ook toen al (denk: KPNQwest) was er een enorme overgang van intercontinentaal dataverkeer

Lees verder