Collectiegezondheid

‘Met alleen begrip genees je het trauma niet’

Mishandeling, misbruik, een ernstig ongeval. Psychiater Bessel van der Kolk denkt dat ongeveer zeventig procent van de mensen in de Verenigde Staten een traumatische ervaring heeft gehad. "De cijfers in Nederland ken ik niet. Ik wil graag geloven dat die lager liggen," zegt hij in een interview aan de telefoon. Hij stelt dat veel mensen die psychiatrische hulp zoeken, kampen met traumatische ervaringen.  Ze hebben vaak klachten als slapeloosheid, controleverlies, depressie en angsten. Toch herkent de hulpverlening niet altijd de

Lees verder
CollectieLeven

De kracht van meditatie en ‘het mysterie van de verdwenen criminaliteit’

‘Het mysterie van de verdwenen criminaliteit’, kopt het Centraal Bureau voor de Statistiek (in dit artikel). Opmerkelijk nieuws. Natuurlijk zou je met terugwerkende kracht onderzoek moeten doen om het verband tussen meditatie en de afgenomen criminaliteit daadwerkelijk hard te kunnen maken, maar er komen steeds meer bewijzen op tafel dàt er een verband is. Bovendien is het een feit dat de criminaliteitscijfers in heel Noordwest-Europa zijn gedaald sinds het begin van deze eeuw en het is ook een feit dat

Lees verder
CollectieLeven

De ideale wereld is in aantocht en begint bij onszelf.

Er is een einde gekomen aan de patriarchale, hiërarchische periode, die werd gedomineerd door geld, macht, controle en competitie (oorlogen, geweld, strijd en concurrentie) en we treden NU als het ware ‘de nieuwe wereld’ binnen, waarin we meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, elkaar aanvullen en meer waardering, zorg en respect hebben voor elkaar, de natuur, maar ook voor onszelf: Eerherstel! Op de achtergrond van al het dagelijks nieuws waarmee we overspoeld worden, de gebeurtenissen in ons eigen leven en

Lees verder