CollectieEconomie

Ander ZZP-beleid? Niet meer in deze kabinetsperiode

Het kabinet Rutte-II komt niet meer met nieuw beleid rond zelfstandigen zonder personeel. Ook de zelfstandigenaftrek blijft voorlopig zoals hij is. Dat concludeert het kennisplatform ZiPconomy op basis van uitspraken die Tweede Kamerlid Mei Li Vos van de Partij van de Arbeid afgelopen donderdag deed in Nieuwsuur. Volgens Hugo-Jan Ruts van ZiPconomy was het optreden van Vos een bevestiging van eerdere berichten, dat de VVD het debat over de zzp’er op slot gooit. De visies van de coalitiepartners op de samenleving lopen

Lees verder
CollectieEconomie

Pensioenrapport SCP blijft steken in vooroordelen over ZZP’ers

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar "het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen". Als het over zzp'ers gaat, blijft het SCP steken in vooroordelen. Ze zouden hun pensioenopbouw uitstellen en het geld liever aan andere zaken besteden. Koude kermis Willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? Geven mensen de voorkeur aan collectieve pensioenregelingen of juist aan individuele? Op zich zijn het

Lees verder
CollectieEconomie

Hooggeleerd meninkje: ZZP’ers belemmeren groei

Zelfstandigen zonder personeel hebben geen ambitie, dragen niet bij aan innovatie, en belemmeren de groei. Althans, volgens prof. dr. Henk Volberda in een rapport voor het World Economic Forum. Na de AFM wil de Nederlandse Bank dat zzp'ers verplicht gaan sparen voor hun pensioen. De SER weet het nog zo net niet. Dat en meer, in week 4 van 2015.In Nederland wemelt het van de ondernemers. Maar economisch profiteren we daar onvoldoende van. Onze concurrentiekracht blijft achter bij die van vergelijkbare landen.

Lees verder
CollectieEconomie

Ophef over verplicht pensioen voor ZZP’ers

Als zzp'ers niet vrijwillig meer gaan sparen voor hun pensioen, moet er maar een verplichting komen. Tenminste, dat vindt de Autoriteit Financiële Markten. Een advies in die richting leidde deze week tot protesten en kamervragen. Dat en meer, in week 3 van 2015.Maandag in De Telegraaf waarschuwden Willem Vermeend en Rick van der Ploeg het kabinet om niet te gaan sleutelen aan de positie van zzp’ers. Volgens de economen weet Rutte 2 zich niet goed raad met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt."Bij

Lees verder
CollectieEconomie

CAO voor schilders piepelt ZZP’ers

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen is in strijd met de wet, stelt Zelfstandigen Bouw. Reden om minister Asscher te vragen de CAO voor het schildersbedrijf niet algemeen verbindend te verklaren. Dat en meer, in week 31 van 2014.De nieuwe schilders-cao die dit najaar van kracht moet worden, bepaalt dat schildersbedrijven alleen zelfstandigen mogen inhuren als die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Indirect worden zzp'ers zo gedwongen om zo’n verzekering af te sluiten en dat is in strijd met de wet, schrijft Zelfstandigen

Lees verder
CollectieEconomie

Daling aantal ZZP’ers

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek suggereren dat het aantal zelfstandigen zonder personeel voor het eerst in jaren is gedaald. In het eerste kwartaal van dit jaar zouden er drieduizend mensen minder actief zijn geweest als zzp'er dan in het laatste kwartaal van 2013. Dat is opmerkelijk, omdat het kabinet zijn beleid juist baseert op een veronderstelde stormachtige toename.Een vergelijking tussen de laatste cijfers over 2013 en de eerste cijfers over 2014 laat zien dat het aantal zzp'ers dit kwartaal is afgenomen van 794

Lees verder