CollectieGeschiedenis

Thorbecke was here

Zo'n 55 procent van de deelnemers die in augustus 2017 meededen aan een gewogen peiling van EenVandaag, zijn voor het verplichten van lessen over het Wilhelmus op scholen. EenVandaag onderzocht dat bij 15.000 mensen. Les over de Grondwet kan op nog meer draagvlak rekenen: 91 procent zou dit een goede zaak vinden. De Nederlandse Grondwet vormt sinds 1848 de grondslag van onze maatschappij. De uitslag is een verheugend bericht. Aan de grondwet is onverbrekelijk de naam Thorbecke verbonden. Want hij

Lees verder
Collectie

Ferenc kantelt

Ferenc van Damme (@ferencvandamme op Twitter) is een van de kantelaars die in het nieuwe boek van Jan Rotmans wordt opgevoerd  (pagina 30 e.v.) . Hij werkt aan een project om in Overijssel  de buitenwereld naar binnen (lees binnen Openbaar Bestuur) te halen. 'Hoe kunnen we marktleider worden in de democratie?' Ferenc ziet zichzelf als verbinder en is dan ook prominent aanwezig op een bijeenkomst op 21 januari 2014 in de Hogeschool Windesheim te Zwolle . Een bijeenkomst met de titel #038kantelt

Lees verder
Collectie

Chirurgijn op de vloot

In 1756 verlaat een 23-jarige winkelierszoon het stadje Zwolle om als scheepschirurgijn vijf jaar op pad te gaan, zo blijkt uit het  'Het journaal van Joannes Veltkamp'. In dienst van de admiraliteit van Amsterdam maakt deze Veltkamp vier zeereizen mee. Driemaal op het schip de Glinthorst en eenmaal op het Zeepaard. De reizen voeren naar de Caraïben en de Middellandse Zee. Veltkamp houdt een dagboek bij. Nu heeft WBOOKS samen met het Scheepvaartmuseum in Amsterdam hieraan een bijzondere uitgave gewijd.DagboekWaarom ik

Lees verder
Collectie

Papegaaienziekte steeds op de loer

Wat is Papegaaienziekte? De Papegaaienziekte is een zoonose (een dierlijke infectieziekte die naar de mens overdraagbaar is). Een meer bekende voorbeeld is de Q-koorts (van geit naar mens), maar ook Mers (van kameel naar mens). Ebola is van oorsprong ook een zoonose, maar nu een epidemie omdat het Ebolavirus van mens tot mens overdraagbaar blijkt. Gelukkig speelt dat laatste niet bij Papegaaienziekte. De verwekker is een micro-organisme dat Chlamydia psittaci heet. De incubatietijd (zeg maar de tijd van het oplopen van een besmetting tot eventuele

Lees verder
Collectie

‘Ik ging in discussie met God: Heer, het lijkt me verstandiger…’

‘Doorbrekers’ is geen carnavalsvereniging of, zoals in België, een dansorkest. De opvallende naam ontleende Peter Paauwe aan de Bijbel. Een bijbeltekst die vertelt hoe God de schapen aan het verzamelen is, werd het motto voor de 40 volwassenen van het eerste uur. Ze kwamen negen jaar geleden samen in de aula van een school in Barneveld.‘Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van de weide.’ Dat is in het midden van het

Lees verder