CollectieDNP ArchiefEconomie

Ondernemers Digest, week 34

Midden in de economische crisis blijft het kabinet belangrijke besluiten uitstellen. VVD en PvdA zetten van alles op de agenda, maar nemen nergens een besluit over. Dat zorgt voor veel onzekerheid. De commotie bij ondernemers over de dreigende afschaffing van de zelfstandigenaftrek is daar een goed voorbeeld van.De aandacht ging deze week natuurlijk in de eerste plaats uit naar de nieuwste cijfers over de aanhoudend slechte prestaties van de Nederlandse economie. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de krimp 1,8 procent, is de

Lees verder
CollectieEconomie

Ondernemers Digest, week 28

Gaan banken en verzekeraars echt meer krediet verlenen aan het midden- en kleinbedrijf? Wordt datzelfde MKB werkelijk intensiever betrokken bij de uitvoering van het topsectorenbeleid? Komt er dan toch een eind aan het voor veel zelfstandige ondernemers verplichte lidmaatschap van product- en bedrijfschappen?Dat zouden nog eens leuke dingen zijn voor de ondernemende medemens. Het had er deze week even de schijn van, als we op de media af mochten gaan. Maar zoals wel vaker, bleek het bij nadere beschouwing toch weer allemaal

Lees verder
CollectieEconomie

Kabinet ziet niets in ‘Bewijs van Ondernemerschap’

Tijdens het algemeen overleg gisteren met de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer liet staatssecretaris Weekers weten dat het zogenaamde Bewijs van Ondernemerschap zijn urgentste probleem niet oplost: dat van de schijnzelfstandigheid. Weekers wil korte metten maken met de praktijk van werkgevers om personeelsleden eerst op straat zetten en hen vervolgens tegen slechtere voorwaarden als zelfstandige weer in te huren voor hetzelfde werk. Het VAR-alternatief van o.a. het Platform Zelfstandig Ondernemers, FNV Zelfstandigen en ZZP Nederland gaat dat niet voorkomen, denkt

Lees verder
CollectieEconomie

Alternatieve VAR geen oplossing voor schijnzelfstandigheid

Het Ministerie van Financiën werkt aan modernisering van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze verklaring is in 2005 in het leven geroepen om opdrachtgevers vooraf zekerheid te geven over de fiscale status van iemand die zich bij hen aandient als zelfstandige zonder personeel.De VAR is met name van belang als zelfstandigen zonder personeel langlopende opdrachten uitvoeren bij een klein aantal opdrachtgevers. Werken zij echt voor eigen rekening en risico, dan zijn zij ondernemer en hoeven hun opdrachtgevers geen loonbelasting en sociale

Lees verder
CollectieDNP ArchiefEconomie

728.000 zzp’ers

In 2011 waren er in Nederland alles bij elkaar 7,4 miljoen mensen die meer dan 12 uur per week werkten. Daarvan stonden er 728.000 te boek als zelfstandige zonder personeel: krap 10%. De meeste zzp'ers werkten in de agrarische sector. Daar maakten 68.000 zzp'ers samen 38% uit van de totale werkende bevolking. De bouw kwam op de tweede plaats met 20% zzp'ers, de zakelijke dienstverlening op de derde plaats met 16%. Bij de overheid werkten naar verhouding de minste zzp'ers:

Lees verder