Teek Home Message.. Neem maatregelen ter voorkoming van een tekenbeet.

STEUN RO

Dit is een bewuste verschrijving. De teek staat als insect volop in de aandacht. Het bedrag dat het Ministerie van VWS bestemd heeft voor de teek zal vast niet op de plank blijven liggen. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op haar website meldt op 20 juni 2017 is dit geld beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Dit centrum moet ervoor zorgen dat de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Lyme verbetert. Lyme is een grillige infectieziekte die zich op heel veel verschillende manieren kan openbaren.

Vier partners

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), het Radboudumc, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dienden onlangs gezamenlijk een beleidsplan in dat de blauwdruk voor het expertisecentrum vormt. De komende jaren werken de vier partners samen met als doel om de preventie, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme te verbeteren. Met inbreng vanuit alle vier deze partners verwacht men een breed draagvlak te creëren voor nieuwe vormen van diagnostiek en patiëntenzorg. Een biobank, een patiëntenregistratiesysteem, nieuwe testen valideren, de behandeling afstemmen en de communicatie en scholing voor professionals over de ziekte van Lyme naar een hoger niveau tillen. Dat staat allemaal op de agenda. Voor een succesvolle uitkomst is patiëntenparticipatie in het expertisecentrum essentieel. 

Omvangrijk probleem

Elk jaar wordt bij ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme gediagnosticeerd, zo vervolgt het RIVM. Onder patiënten met langdurige klachten heerst er onvrede over de diagnostiek en de behandeling. Om die reden overhandigde de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten dank zij een burgerinitiatief ruim 70.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. De Kamer wendde zich tot de Gezondheidsraad, met het verzoek om de stand van de wetenschap in kaart te brengen, aan te geven waar kennis ontbreekt, en ook aanbevelingen te formuleren. Die aanbevelingen leidden uiteindelijk tot de oprichting van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.

Mijn ervaringen

Op diverse momenten in mijn loopbaan ben ik geconfronteerd met de teek en haar problemen. Dat begon al in de kliniek (als internist) met de inzet van serologisch onderzoek bij de mogelijkheid van een besmetting met borrelia. Maar mijn belangrijkste beroepsmatige betrokkenheid met de teek was toch een werkbezoek (2008) in Amsterdam in mijn rol van adviserend geneeskundige bij een grote zorgverzekeraar. Daarbij handelde het om een rapportage over het Medisch Centrum Walborg. Het centrum ontwikkelde een geheel eigen kijk op de problematiek. Het serologisch onderzoek was uitvoeriger (in navolging van Duitsland) dan gebruikelijk omdat ook gezocht werd naar mogelijke co-infecties. De behandeling was eveneens bijzonder, want ik zag meerdere patienten aan het infuus liggen. Ik waande mij even in een oncologisch centrum. Het gesprek met de initiatiefnemers was verhelderend. Het probleem werd ondertussen steeds omvangrijker zoals ook het RIVM kon illustreren aan de hand van landkaartjes met steeds meer felle kleuren. Steeds vaker werden (met Borrelia besmette) teken gesignaleerd. Het leidde ook tot een staaltje van citizen science, waarbij burgers teken opstuurden. 

Tekentrektrainer

Een woord om je tong op te breken. Tekentrektrainer Bij de ontwikkeling van een dergelijke proefset ben ik enige tijd betrokken geweest. Het belang van het deskundig verwijderen van de teek uit de huid is inmiddels algemeen bekend. Maar dat kunstje doe je niet altijd spontaan goed. Een traing met een dummie en een setje is dan een optie. Hier een presentatie in Zwolle op de Hogeschool Windesheim. De Hogeschool is evenals RIVM en Polymer Science Park (PSP) betrokken bij de ontwikkeling van een tool. Er wordt gedacht aan een marktintroductie.

teek

TBE

Meest recente loot aan de boom, is het optreden van tekenencephalitis (TBE) in Nederland. Op 7 juni 2017 (Seminar Zoonose) rapporteerden Diederik Brandwagt en Fedor Gassner (GGD Utrecht) over een patient die een jaar geleden met neurologische uitvalsverschijnselen en koorts werd opgenomen.Oorzaak een besmetting met een virus dat via de teek wordt overgebracht. Gemeld werd ook een tweede patient in Salland. In hoeverre het Expertisecentrum zich ook hierover buigt? Het lijkt mij verstandig al gaat het tot nu toe nog sporadische ziektegevallen.

Teek

Teek Home Message

Preventie maatregelen zijn voor ieder van ons belangrijk. Zie vooral Tekenradar Wil de lezer meer weten over mijn ervaringen? Dan lees ik dat graag via de social media.