The key to success of AI in Healthcare is trust

De workshop over artificiele intelligentie (AI) maakte deel uit van de Digital Society Conference

It doesn’t help when the computer scientists say that we will replace the doctors

The key to success of AI in Healthcare is trust, so says Hermie Hermens in his closing remarks on the workshop on artificial intelligence in healthcare. Hermie Hermens is Professor at the University of Twente. Nowadays focusing on combining Biomedical Engineering with ICT to create innovative Telemedicine services, especially remote monitoring and remotely supervised training/treatment. 

Workshop
A workshop with the title ‘The responsible use of AI for clinical decision making’ …… And, Hermie says, one of the things to work on trust is this Explainable AI. It is not the only thing. It doesn’t help when the computer scientists say that we will replace the doctors. That’s in the news. That’s not a good start for gaining trust.Black boxes will never be accepted by the clinicians. So the postures of the AI should be explainable, should be transparent. I think this is something we will really have to work on. I totally agree that to do that, is to work together. And my experience is that that’s far from easy. Let’s simple try some projects so we can get trust in each other. And then expand. So that’s what I want to say. And then I will really thank the organizers because I like this very much.

Stakeholder analyse
Zo’n 25 deelnemers bogen zich – na een toelichting door Karen Zegers (Universiteit Maastricht) –  in een workshop over de kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie (AI) voor stakeholders. Zij bogen zich over groepsgewijze over de rol van de patient, zorgaanbieder, beleidsmaker, techneut en bedrijfsleven. Daarbij werden per stakeholder een aantal vragen behandeld. Wat betekent ‘verantwoord gebruik’ voor een belanghebbende doelgroep. Wat is er nodig. Welke zijn zorgen zijn er, maar ook welke oplossingen. Er werd per groepje een korte pitch gegeven , waarbij een veelzijdig beeld werd geschetst. Nadere uitwerking volgt in een latere fase. Uw auteur was onderdeel van het Company (bedrijfsleven) groepje, waarbij Linda Rieswijk (Universiteit Maastricht) de resultaten van onze brainstorm fraai samenvatte.

 

 

Digital Society Conference
De workshop maakte onderdeel uit van de Digital Society Conference op 26 november 2019 in Media Plaza te Utrecht. De Digital Society Conference in Utrecht agendeerde kansen en risico’s van digitalisering
Onze samenleving verandert immers radicaal door de impact van digitalisering en dit brengt zowel kansen als risico’s met zich mee. Daarover spraken 300 professionals uit onder meer de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid tijdens de tweede editie van de Digital Society Conference in Media Plaza Utrecht. Een terugkerend vraagstuk was de uitdaging om de gehele samenleving in de digitale veranderingen te betrekken en deze maatschappij inclusief te maken en te houden. Als afsluiter van de conferentie werd er in totaal 135.000 euro uitgeloofd voor projecten die urgente uitdagingen rondom digitalisering aanpakken.

Onderzoeksprogramma Digitale Samenleving
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van de veertien universiteiten bij elkaar gebracht om samen te werken aan het beantwoorden van de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving. In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving werken zij samen en wordt Nederland ondersteund bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen. Het onderzoeksprogramma richt zich op zeven belangrijke maatschappelijke thema’s waar digitalisering een grote impact heeft: Citizenship & Democracy, Responsible Data Science, Health & Well-Being, Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Safety & Security. Meer informatie: www.thedigitalsociety.info

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor Jan Taco te Gussinklo laten blijken door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -