Stel je eens voor dat je aaien en tast (touch) kan archiveren en playbacken! De wondere wereld van haptische technologie.

STEUN RO

Het was een fascinerend moment toen één van de promotoren het woord kreeg en plotsklaps uit zijn stoel omhoog kwam, op de promovendus toestapte en hem ferm de hand drukte. Een touch! Hij ging weer zitten, maar vroeg een van de paranimfen precies hetzelfde ook te doen. Dit gedaan hebbende, was de vraag aan de promovendus of hij deze handdrukken verschillend had ervaren. Misschien vijandig versus vriendelijk?

Proefschrift

Velvet Varnish

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.