Sommige mensen lezen kerstverhalen tijdens de kerstdagen, anderen de interviewbijlagen van de kranten, en een enkeling doet dat met beleidsstukken.

STEUN RO

Vrij veel mensen hebben de afgelopen dagen dus de ‘Adviesaanvraag’ van onze Minister van Cultuur gelezen. Ik in ieder geval. Wie dat ‘officieel’ niet gedaan kunnen hebben, zijn de leden van de Raad voor Cultuur, want het hele pakket kwam pas binnen toen daar iedereen al met de kater van de kerstborrel thuis zat. Als ze het lezen, kunnen ze al goed zien waar de minister op uit is. Dat is best veel.

Er zijn een kleine duizend pagina’s aan regionale profielen ingeleverd bij Cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Uit de aanvraag blijkt dat de minister, noch iemand op het ministerie, die allemaal echt gelezen zal hebben. Is ook niet nodig: het hele pakket is doorgegeven aan de Raad voor Cultuur, die ze wel moet lezen. Of althans: de suggestie moet wekken dat de profielen gelezen zijn, als hij begin april met een advies komt. Voor nu is het belangrijk te letten op wat de minister eigenlijk voor advies wil hebben.

Eredivisie

De minister wil af van kamermoties waarin kamerleden, getriggerd door een of meer lobbyende BN-ers, een festival, museum of ander cultuurding de basisinfrastructuur binnen weten te moffelen. Die basisinfrastructuur is in zijn huidige vorm daar namelijk niet geschikt voor. Hij wordt nu gezien als een soort eredivisie van cultuur, terwijl er formeel helemaal geen instellingen in zitten, alleen maar ‘functies’. Zo kan de functie ‘nationaal en internationaal repertoiretoneel’ door de voormalige Toneelgroep Amsterdam, nu ITA, worden ingevuld, maar ook door een club als het Nationale Theater, of een nu nog op te richten kern van makers met snode plannen. De minister maakt in haar adviesaanvraag duidelijk terug te willen naar die ‘functies’.

wijbrand.schaap@cultureelpersbureau.nl'
Coöperatie van journalisten én lezers. Sinds 2009.