Het is 26 mei 1578. Weinigen zullen zich op die dag hebben gerealiseerd dat de gebeurtenissen die toen plaatsvonden in Amsterdam van zo groot belang waren dat er anno 2018 nog steeds over wordt gesproken als de belangrijkste datum in de geschiedenis van de hoofdstad.

STEUN RO

Op die bijzondere 26 mei namelijk zetten de calvinistische inwoners bijgestaan door geuzen de Dam af. Het katholieke bestuur van de stad wordt uit het stadhuis gehaald en op schepen gezet die klaarliggen aan het Damrak. Vandaar varen ze de stad uit.

Vanaf dat moment wordt Amsterdam bestuurd door de calvinisten en wordt alles wat katholiek is verboden. Kloosters, kapellen en kerken krijgen een andere bestemming. Al op 28 mei 1578, nota bene twee dagen na de calvinistische coup, wordt de eerste gereformeerde eredienst gehouden in de Oude Kerk en mogen de katholieken hun geloof niet meer belijden. Dat wil zeggen: het mag niet meer openlijk. Want dit is natuurlijk wel de tolerantste stad van Holland en dat betekende ook toen al, dat het wel mocht, als niemand het maar zag.

Zo verschenen er in de jaren na 1578 allengs meer en meer schuilkerken in de stad. Op een gegeven moment waren het er zelfs tachtig. De mooiste, en één van de weinige die nog bestaat, is Ons’ Lieve Heer op Solder, dat, onzichtbaar voor het gewone oog, verstopt is in een gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal.

Beerput

Ik schrijf over alles wat mijn nieuwsgierigheid wekt. Dat is veel. Vaak kom ik uit bij verborgen hoeken van de geschiedenis, maar soms ook bij het persoonlijke verhaal. Het alledaagse leven èn het drama. Actueel, maar soms ook wat minder. Wel altijd goed geschreven en een plezier om te lezen.