Hessel Wijkstra ‘Ultrasound is de MRI van de toekomst’

Contrastvloeistof voor echografie wordt in Nederland niet veel gebruikt.

Echografie (Ultrasound) wordt breed ingezet in de geneeskunde

In combinatie met toediening van contrastvloeistof ontstaat meerwaarde voor sommige specialismen. Voor urologen bijvoorbeeld wordt echografie dan een waardevoller diagnosticum. Toch zou het nog beter moeten kunnen. Bijvoorbeeld om afwijkingen in de prostaat op te sporen en (gericht) een biopsie te verrichten. Hoe dan?

Onderzoeker Hessel Wijkstra ‘Ultrasound is de MRI van de toekomst’

Identieke druppelgrootte
Naar methoden om grafische beelden scherper te krijgen wordt al wel 15 jaar gezocht. Nu is er een primeur, een apparaat om het echocontrast scherper te krijgen is door Tide Microfluidics ontwikkeld. De MicroSphereCreator. Een korte uitleg: contrastvloeistof bestaat uit microscopisch kleine gasbelletjes die trillen en echogolven terugkaatsen. Zie deze film. Die belletjes zijn normaliter van verschillende grootte. Dus vaak te groot of te klein en dat levert veel ruis op. Opdracht destijds: maak grote aantallen belletjes van een gelijke grootte van 2,5 micrometer.Drieëneenhalf jaar later is met nanotechnologie een apparaat tot stand gebracht dat dit kan. De verkoop aan onderzoeksinstituten is inmiddels op gang gekomen. Het ziekenhuis mag het apparaat nog niet in, want dat vereist een aantal stappen voor medische certificering. Daaraan wordt hard gewerkt. De markt is de gehele wereld! Met deze technologie kan echografie concurreren met MRI, zo stelt Directeur Bernd Vinke van Tide Microfluidics B.V. uitdagend. Bovendien is het veel goedkoper!

Cardiologie
De nieuwe toepassing van contrastvloeistof heeft ook de interesse gewekt van cardiologen omdat de doorbloeding van de linker hartkamer zichtbaar kan worden gemaakt. Ook bij verdenking op uitzaaiingen naar de lever (metastasen) kan de techniek van nut zijn . Onderzocht wordt momenteel of met deze techniek gerichter weefsel uit de prostaat kan worden verkregen bij verdenking op prostaatkanker. Het is duidelijk dat de ontwikkeling hiermee niet ophoudt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de trillende belletjes de bloed-hersenbarriere zouden kunnen passeren en openzetten. Dan ontstaat mogelijk een geheel nieuwe werkveld bij de behandeling van hersentumoren.

2x / jaar is er een Internationale Bubble Meeting

Hierbij een plaatje van een contrast studie: Links=contrast, rechts=normaal echografie beeld. Dit is bij het binnenstromen van contrast. Duidelijk is er op 1 plek (links onder in contrast beeld) een sterke en vroege aankleuring van contrast, hetgeen indicatief is voor kanker.

Regio
Het bedrijf Tide Microfluidics B.V is geworteld in de regio Oost-Nederland. Samenwerking gaat sneller met bekende partijen die dichtbij zitten. Je loopt bijna letterlijk even naar de overkant. Sneller en goedkoper. Het kan goed samen gaan. Desondanks kunnen toch dingen beter. Contrastvloeistof voor echografie wordt in Nederland bijvoorbeeld niet veel gebruikt. Verzekeraars vergoeden de behandeling niet. En als een Nederlandse verzekeraar het niet vergoedt, dan zal het wel geen goed product zijn, zo wordt in Nederland te vaak geredeneerd.

Wat de ambitie is van Tide? Tide wil over hele wereld ziekenhuizen beleveren met contrastmachines, zodat men straks een apparaat in China in een ziekenhuis tegen kan komen. Een mooie ambitie, zo mompelt mijn buurman in de zaal.

Bronnen:
http://www.tidemicrofluidics.nl
http://www.urologyamc.com/UROLOGEN/Urologenstaf/ProfDrIrHWijkstra.aspx
https://youtu.be/z8B3OF8AuJM

 

Mijn gekozen waardering € -