‘Vaccinatieschade’, zoektocht naar onafhankelijk wetenschappelijk bewijs

Omdat iets geschreven staat wil nog niet zeggen dat het waar is of feitelijk aantoont dat bijvoorbeeld bepaalde symptomen direct te wijten zijn aan vaccinaties. Dan zal de causaliteit toch feitelijk en vooral onafhankelijk en wetenschappelijk moeten worden vastgesteld. En juist daar wringt de schoen.

De term ‘vaccinatieschade’ wordt niet gebruikt in de medisch wereld. De term vaccinatieschade en de term Post Vaccinaal Syndroom (PVS) wordt veelal gebruikt door homeopaten. De medische wereld is het volgens Edward Nirenberg (studeerde biochemie op de Cornell University) eens over de stelling dat er geen controverse is rondom vaccinaties. “De wetenschappelijke consensus is dat ze veilig, effectief en noodzakelijk zijn, en we hebben expliciete richtlijnen voor wanneer ze dat niet zouden zijn. Van alle beschikbare geneesmiddelen behoren vaccins tot de veiligste en behoren ze tot grootste innovaties op het gebied van de volksgezondheid in de geschiedenis. Ze hebben meer levens gered dan wat dan ook, behalve schoon water. Ze besparen de samenleving enorme kosten en ze redden levens. Er is geen discussie tussen experts over deze dingen.” (bron: Edward Nirenberg)

De farmalobby is dermate groot in op de politiek, dat de bevolking op medisch gebied eigenlijk vogelvrij is verklaard. De werkelijke proefpersonen van de farmaceutische industrie zijn niet die paar mensen die betaald worden om een vaccin te testen, het zijn u en ik, onze partners, ouders en onze kinderen. Dat wordt aangegeven in een Franse documentaire, uitgezonden door de Zembla (VARA) in 2015. De docu laat  zien dat er te weinig bekend is over de werking van het HPV-vaccin Gardacil (humaan papillomavirus) en de lange termijn effecten. Ook de onafhankelijke rol van EMA (European Medicine Agency), het orgaan dat de Europese Commissie adviseert, wordt in de docu ter discussie gesteld door Michèle Rivasi, Europees Parlementslid voor de Groenen.

Experiment
Eerder maakte Zembla een soortgelijke documentaire, in 2008, toen net bekend werd dat er een vaccin zou worden gemaakt ter voorkoming van baarmoederhalskanker. Ook toen kwamen vanuit de wetenschap kritische berichten van onder andere Prof. F. van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut en Prof. H. Schellekens. Schellekens was destijds lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen. Laatstgenoemde zei: “Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.”

De latere documentaire uit 2015 van Zembla laat duidelijk zien dat de farmaceutische trein gewoon door dendert, ongeacht wat kritische wetenschappers er van vinden. Voor politici is het geen makkelijk onderwerp. Als volksvertegenwoordiger wil je je achterban serieus nemen, maar als wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat de oorzaak van bepaalde symptomen wel degelijk te herleiden is naar een bepaalde vaccinatie, dan rest politici niets anders dan voor een weloverwogen oordeel terug te vallen op de consensus van de wetenschap die stelt dat vaccineren veilig, effectief en noodzakelijk is. Prof. Gerhard Zielhuis, Radboud UMC Nijmegen, voorzitter van de vaste Commissie Vaccinaties onderschrijft dat: “Juist nu er in de maatschappij veel meningen zijn, is het belangrijk dat de politiek kan varen op de helderheid die de wetenschap biedt.”

Kritisch
Maar niet iedereen is het hier zomaar mee eens. Er is een groep mensen in Nederland die altijd tegen vaccineren is geweest, bijvoorbeeld de confessionele geloofsgemeenschap zoals de Biblebelt, maar en komen steeds meer mensen bij uit alle delen van het land die niet alles voor lief nemen wat de overheid of het RIVM schrijft. Zij worden anti-vaxxers genoemd die voornamelijk online een oorlog voeren. Door de komst van internet is er steeds meer informatie te vinden over vaccinatie uit betrouwbare maar ook minder betrouwbare bronnen.

Anne-Marie van Raaij-Schouten, homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) stelt in een interview op de website van Villamedia: “RIVM draait altijd hetzelfde riedeltje af: dat vaccinaties goed, veilig en effectief zijn. Maar vraag je om bewijzen die deze bewering onderbouwen, dan zijn die er niet.” Zij vindt dat het in Nederland bijna niet mogelijk om kritisch te zijn over vaccineren. “Ben je dat wel, dan krijg je meteen iedereen over je heen en dat gaat er niet zachtzinnig aan toe.” Tevens waarschuwt ze in het interview voor de invloed van de farmaceutische industrie. Ze geeft toe dat ze niet zeker weten dat de symptomen die ouders melden door vaccinatie komen, maar ook is niet duidelijk of de symptomen niet door vaccineren komt. Ze wil dat ouders vooral gehoord worden.

Anne-Marie verwijst ons voor vragen naar de website van de vereniging, waar ook de wetenschappelijke bronnen zijn te vinden. Ze geeft slechts één antwoord op onze vragen: “Een enkele vraag aan jou; waarom zou je iets dat niet 100 % veilig is aan je pasgeboren prachtige, gezonde baby geven?” Op de website van NVKP staat de speech die door Anne-Marie werd gehouden tijdens De Dag van Verbinding op 15 augustus jongstleden in Den Haag. Ze begint met te stellen dat vaccineren een keuze is én moet altijd een keuze blijven, ook bij corona. Ze geeft onder andere aan dat er jaarlijks bij Bijwerkingencentrum Lareb 5,5 duizend bijwerkingen gemeld worden waarvan 100 ernstig met ziekenhuisopnamen en 2 overlijdens. Slechts 1 à 10 % van de vaccinatiebijwerkingen wordt gemeld. Er is dus aanzienlijke onderrapportage. Verder geeft ze aan dat kritische ouders door de overheid in de kou zijn gezet en door de media verketterd en voor gek versleten.

In haar speech verwijst Anne-Marie ook naar farmaceut Janssen (moederbedrijf Johnson & Johnson – J&J) uit Leiden, die volgens haar als ’productieplatform’ gebruik maken van de menselijke cellijn. Ze vraagt zich af wat alle inhoudsstoffen zijn voor het coronavaccin wat momenteel wordt ontwikkeld, of er een genetisch gemanipuleerd stukje virus in zit en of er oud DNA van de kweekbodem van een geaborteerde foetus in zit. Volgens de NVKP zit er wel degelijk menselijk materiaal in vaccins. RIVM ontkent dit (deels) volgens NVKP, maar geeft aan dat het zou gaan om oneindig doorgekweekte cellen die ooit afstamden van een geaborteerde foetus uit 1966. Farmaceut Janssen geeft aan dat in de vaccins van Janssen geen materiaal van een geaborteerde foetus zit.

Bijwerkingen
Het verhaal van een vader op de website van Ex-Vaxx: “In oktober 2005 werd onze zoon Mees geboren, en automatisch werd hij opgenomen in het vaccinatieprogramma. Ik, de vader, zag de negatieve uitwerking die de vaccinaties hadden op Mees. Hij kreeg koorts, huilde ontroostbaar en had geen eetlust. Zijn levendige ogen en aanstekelijke lach verdwenen. Vervolgens sliep hij wel 12 uur aan een stuk en was met de grootste moeite wakker te krijgen. Het deed me gewoon zeer om onze zoon zo te zien. Wat deden we hem aan, dit kon toch niet goed zijn?”

Natuurlijk is het als vader niet leuk om een dergelijke reactie te zien bij zijn kind en het is begrijpelijk dat daardoor zijn geloof in de medische wereld vermindert. Als ouders aangeven dat hun kind schade heeft door vaccinatie, is dat zo goed als onmogelijk medisch te bewijzen. Maar kunnen medici garanderen dat er 100% zekerheid is? Nee, dat zal de wetenschap nooit doen. Als voorbeeld: onder narcose gaan tijdens een operatie. De medische wereld geeft daarvoor geen 100% garantie. De geringe kans op maligne hyperthermie blijft bestaan. De kans dat je dood gaat aan een medische misser ook. Niets in het leven in zonder risico, zo blijkt.

De Rijksoverheid verzekert mensen op hun website dat er voldoende onderzoek is naar de bijwerkingen van vaccinaties. “Omdat de klachten zich openbaren rond het moment van een vaccinatie, wordt die inenting gezien als oorzaak. Dat lijkt logisch. Maar het betekent niet dat deze klachten ook door de vaccinatie werden veroorzaakt. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijwerkingen van vaccins. Daarbij is voor dit soort claims geen bewijs gevonden.”

De populairwetenschappelijke nieuwssite Scientias publiceerde een analyse van onder andere de Amerikaanse onderzoeker Neil Johnson, die de online interactie in kaart bracht tussen anti- en pro-vaxxers en degenen die zich wat betreft vaccinaties nog geen mening hebben aangemeten. De onderzoekers bestudeerden de conversaties die 100 miljoen Facebook-gebruikers in 2019 voerden over het onderwerp vaccinaties. De onderzoekers stellen dat de anti-vaxxers de mensen zonder mening gemakkelijker bereiken dan de pro-vaxxers doen. Conclusie van Sinan Aral, econometrist aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) op basis van de data van het onderzoek: anti-vaxxers kunnen binnen tien jaar in de meerderheid zijn.

Argwaan
Dat er argwaan in de samenleving leeft ten opzichte van een vaccin dat in een recordtempo is ontwikkeld en waar geen lange termijneffecten van zijn onderzocht, dat is niet vreemd als we kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop het HPV-vaccin (Cervarix) werd gepresenteerd, als zijnde een oplossing tegen 70% van de bekende baarmoederhalskanker varianten. Hoogleraar Diane Medved Harper is momenteel hoogleraar bij de afdeling Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Michigan. Eerder was zij hoogleraar gynaecologie aan de Loisiville University. Ze is gespecialiseerd in HPV. Zij geeft aan in de documentaire van Zembla dat de 70% schromelijk is overdreven en beeld creëert dat de realiteit niet weerspiegelt. Zij geeft aan dat de farmaceutische industrie tegen haar letterlijk heeft gezegd: ‘angst verkoopt.’ “De farmaceutische industrie dient niet meer de rol van de volksgezondheid, maar des te meer de verantwoording naar de aandeelhouder.” Aldus hoogleraar Harper.

De jonge dame in de documentaire die werd uitgezonden door de publieke omroep (Zorg.nu – AVROTROS – 2018), beweert dat ze beperkingen kreeg na de vaccinatie met Cervarix. Ze is er 100% van overtuigd dat haar medische symptomen het gevolg zijn van de vaccinatie. Overtuigd zijn is een aanname en geen wetenschappelijk bewijs, maar zij is wel één van de velen. Huisarts Jannes Koetsier pleit voor een eerlijkere manier van communiceren als het gaat om vervelende bijwerkingen, hoe klein de kans ook is. Volgens Agnes Kant (SP) van Bijwerkingencentrum Lareb zouden er 1400 meldingen zijn van bijwerking na toedienen van het HPV-vaccin waarvan 350 met langdurige vermoeidheidsklachten.

RIVM was volgens Zorg.nu nog bezig met een onderzoek in 2018 naar het verband tussen de klachten en het vaccin. In het vaccin zitten geen gevaarlijke stoffen volgens het RIVM, die verwijst naar de bijsluiter. Op de website vermeldt RIVM dat er nooit ernstige, blijvende klachten gemeld die zouden zijn veroorzaakt door het vaccin. Over de lange termijn verwachting schrijft RIVM: “Het is niet te verwachten dat op lange termijn bijwerkingen zijn van het HPV-vaccin.”

Onderzoek
EMA (European Medicine Agency) in Londen doet onafhankelijk onderzoek naar de bijwerking van het HPV-vaccin in opdracht van Denemarken. De organisatie concludeert dat er geen verband is tussen de gemelde symptomen en het vaccin. Dr. Tom Jefferson van de Oxford University heeft zijn bedenkingen (vanaf 17:35) bij het onderzoek. Hij vindt de startverklaring van het EMA opmerkelijk: ongeacht de uitkomst van het onderzoek blijft de beoordeling van de risico’s van het vaccin hetzelfde. Ook wordt geen openheid gegeven over de methodiek die EMA heeft gebruikt voor het onderzoek. Zo werd voor het onderzoek cijfermateriaal gebruikt dat aangeleverd werd door de producenten.

Het onderzoek van RIVM dat uitgevoerd werd door Erasmus MC is anno 2020 afgerond en ook het RIVM concludeert dat er geen verband is tussen de symptomen en het HPV-vaccin. Erasmus MC geeft aan dat voor zover bij hen bekend is, het optreden van langetermijnschade van vaccins nooit is aangetoond. “Sinds het eind van de jaren zestig wordt een grote meerderheid van de kinderen in Nederland gevaccineerd, en de gemiddelde gezondheid en verwachte levensduur is sinds die tijd alleen maar toegenomen.” Op de vraag of er juist te veel of te weinig informatie is aan over vaccinatie, geeft Erasmus MC aan dat het een uitdaging is om betrouwbare informatie goed toegankelijk te maken.

We vroegen het Erasmus MC ook of het ook terecht is dat mensen bang zijn voor een coronavaccin, dat op zo’n korte termijn is ontwikkeld en waar de neveneffecten of langetermijneffecten nog niet duidelijk zijn. Het antwoord:“Voordat een vaccin gebruikt wordt, moet eerst zijn aangetoond dat het effectief en veilig is. Dat is bij een vaccin tegen COVID-19 niet anders. De autoriteiten in Europa laten daarom geen vaccins toe voordat alle noodzakelijke stappen van het klinisch onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid zijn afgerond. Vanzelfsprekend zijn er studies naar bijwerkingen van vaccins, die worden onder meer gedaan door het Bijwerkingscentrum Lareb, het RIVM en de vaccinproducenten. Het Erasmus MC doet vooral onderzoek naar de rol van het afweersysteem in het ziekteverloop na infectie met SARS-CoV-2.”

Effecten op lange termijn
Wetenschappers die ervoor staan dat vaccinatie veilig gebeurt, zetten wel vraagtekens bij de mogelijke effecten op lange termijn van vaccinatie, mede door het gebruik van additieven en hulpstoffen. Op 3 december 2019 vond de Global Vaccin Safety Summit plaats in Genève, Zwitserland, waar bijvoorbeeld dr. Soumya Swaminathan, MD, (Tuesday afternoon: 23:55  filmpje op website WHO) aangeeft dat wanneer er vragen komen rondom dood door vaccinatie, wat erg door de media wordt opgeblazen, er vanuit de wetenschap eigenlijk geen concreet en feitelijk antwoord gegeven kan worden. Juist daardoor is er steeds meer argwaan vanuit de bevolking. Andere wetenschappers pleiten voor het vervaardigen van vaccins zonder de additieven en hulpstoffen, zoals aluminium.

De website van Stichting Vacccinvrij publiceerde in 2019 een verhaal met filmpje over een apotheker, genaamd Juanice Glaze en haar man, een arts, waarvan de kinderen vaccinatieschade (post vaccinaal syndroom – PVS) zouden hebben. De apotheker geeft aan dat tijdens haar studie en die van haar man er nooit aandacht is besteed aan de gevaren die kleven aan vaccinaties. Volgens haar zijn haar eigen kinderen ook slachtoffer van vaccinatieschade, maar ook hier is geen medisch bewijs. Het is en blijft een aanname. The American Medical Association (AMA) is niet blij met dit soort verhalen en wil dan ook dat Facebook en Google helpen met het tegengaan van het verspreiden van dit soort vaccinatieverhalen, die zij “misinformatie” noemen.

Coronavaccin
Ondertussen hebben veel mensen zich aangemeld bij het betaald testen (4700 euro p/p) van het coronavaccin door PRA Health Sciences, een fase 2-studie in opdracht van Janssen Vaccines uit Leiden, een dochteronderneming van de Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson. Het vaccin werd eerder succesvol getest op apen. Een woordvoerder van Janssen: “We zijn ook benieuwd naar de langetermijneffecten van het vaccin.” Daarom worden de proefpersonen in deze studie één jaar lang gevolgd. De Europese Commissie heeft voorbereidende gesprekken met Janssen over de aankoop van 200 miljoen vaccins positief afgerond.

Normaliter zou de ontwikkeling van een vaccin ongeveer tien tot 15 jaar duren. In de eerste maanden van 2021 verwacht vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat de vaccinaties worden geleverd. “Ik deel zijn hoop”, zegt dr. Hertzberger, ” in de podcast van Jortcast #258 in ieder geval de verwachting dat vaccinatie een gamechanger in de coronacrisis. Alleen géén van de vaccins die in ontwikkeling zijn, zo’n 180 in totaal, heeft vooralsnog de grote test doorstaan.” Microbioloog dr. Hertzberger legt uit dat tegenwoordig vaccins veel sneller worden ontwikkeld zodra men de genetische code heeft van het virus. De Chinezen, de Russen, Leiden en Oxford doen dat op een dergelijke manier. Als extra opmerking van Dr. Hertzberger dat de Russen slechts op 80 personen heeft getest (fase 3) waarvan de helft waarschijnlijk een placebo kreeg. Hertzberger vindt dat de FDA (Food and Drug Administration) in Amerika politiek beïnvloed is omdat de verkiezingen voor Trump eraan komen in november.

Het onderzoek naar het potentiële coronavaccin van de Universiteit van Oxford en AstraZeneca is plotseling stilgelegd nadat bij één van de proefpersonen een “mogelijk onverklaarde ziekte” werd geconstateerd. Het onderzoek is in fase 3 en dus zijn in verschillende landen al tienduizenden mensen getest. De mogelijk onverklaarbare ziekte die nooit officieel is bevestigd, blijkt een ontsteking aan het ruggenmerg (myelitis transversa) te zijn. De Europese Commissie sloot ook met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca een deal, waardoor het hoopt 300 miljoen doseringen te ontvangen als het vaccin wordt goedgekeurd. Het onderzoek is ondertussen gewoon weer verder gegaan.

We namen contact op met farmaceut Janssen uit Leiden via PRA Health Sciences, die in opdracht van Janssen het coronavaccin test op mensen in onder andere Groningen. Farmaceut Janssen heeft in het verleden miljoenen ontvangen voor onderzoek naar HIV en Polio via de Bill & Melinda Gates foundation.

Janssen uit Leiden geeft te kennen dat het coronavaccin, dat nu in de klinische fase zit, uitsluitend wordt getest op meerderjarigen. En dat terwijl ook baby’s en kinderen wellicht in de toekomst worden gevaccineerd. Bij de opvolging van de meerderjarige proefpersonen en de personen die na registratie het vaccin gebruiken, staat volgens Janssen de veiligheid voorop. Zowel jarenlange ervaring met vaccin studies als ook regelgeving bepalen de lengte van de studies die gedaan moeten worden voordat een vaccin gebruikt mag worden. De duur van het in de gaten houden van een testpersoon hangt af van de toepassing van het medicijn of vaccin dat getest wordt.  Het onderzoeksprotocol wordt in overleg met de registratie-autoriteiten ontwikkeld. Vooraf aan de start van ieder onderzoek vindt er ook een beoordeling van het protocol door de COMO plaats.

Elk medicijn en vaccin kan bijwerkingen hebben, dat ontkent het farmaceutisch bedrijf niet. Tot nu toe is bekend dat er sprake is van lichte bijwerkingen, die kortdurend zijn. Het betreft koorts, hoofdpijn, moeheid en griepachtige verschijnselen. De veiligheid van het vaccin wordt zowel tijdens de testfase als na registratie nauwlettend in de gaten gehouden. De resultaten hiervan worden gedeeld met de autoriteiten. Dat zijn de fabrikanten verplicht om te doen. Op 3 april zat hoofd virale vaccins bij Janssen en hoogleraar virologie aan de Universiteit van Amsterdam Hanneke Schuitemaker bij de talkshow Op1. Ze gaf aan dat moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) besloten heeft om dit vaccin beschikbaar te stellen  zonder winstoogmerk tijdens de pandemie.

“Doordrenkt van farmaceutische corruptie”
De eerste zelfbenoemde medicijnvrije huisarts en holistisch huisarts Marije Berkelaar, deed kortgeleden een boude uitspraak via Instagram: “Het universum is zo ontzettend duidelijk en soms moet er een deur dicht! Ik heb ontslag genomen bij de huisartsenpost,” schrijft ze. “Ik werk niet voor een systeem wat doordrenkt is van farmaceutische corruptie. Ik werk veel liever aan een toekomst waar vrijheid, gezondheid en liefde regeren.” We vroegen Marije om een haar mening en inzicht met betrekking tot vaccinaties en vaccinatieschade. “Hoi, je vroeg een uitspraak van mij over vaccinaties. Met mijn huidige kennis zou ik mijn kind niet  vaccineren. Ik krijg tientallen verzoeken en heb niet de tijd en energie om overal uitgebreid op in te gaan. Bedankt voor je begrip.” Aldus Marije.

Het is nagenoeg onmogelijk om tot bewijsvoering te komen voor zowel de voor – als tegenstanders van vaccineren. De tegenstanders kunnen niet wetenschappelijk aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen vaccinaties en de reacties bij bijvoorbeeld hun kinderen. Wil niet wegnemen dat we hun klachten niet serieus moeten nemen. Wetenschappers kunnen niet aantonen dat er causaal verband is op de lange termijn tussen vaccins en mogelijke medische aandoeningen. Ook moet je je afvragen wat de prijs is die we als bevolking betalen als er niet gevaccineerd wordt. Hoeveel mensen zouden er dan jaarlijks overlijden aan bijvoorbeeld de pokken of verlamd raken door polio? Als wetenschapper geld nodig hebben voor onderzoek, en het komt niet van de overheid, blijft de farmaceutische industrie over.

Zal de Code van Neurenberg in de toekomst overeind blijven en vaccinatie nooit verplicht stellen, of zal ook dit heilige huisje uiteindelijk ten prooi vallen aan de farmalobby? De eed van Hippocrates die artsen afleggen stelt dat een arts naar zijn beste oordeel en vermogen nooit iemand kwaad zal doen. Hij zal nooit een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Maar hoe kunnen artsen rationeel en objectief oordelen als er geen onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeken zijn?

Mijn gekozen waardering € -

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van de boeken: 'Bevingen' (2015), 'Kanker krijg je niet alleen' (2019), 'Het Groninger Forum, draak of icoon?'(2020) en 'Muaythai in vogelvlucht' (2020). Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen, Beijumkrant, Gazet van het Noorden, Nieuws Oss en Nieuws uit Nijmegen. Was hoofd- eindredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017 en in 2018 hoofdredacteur van de Gazet van het Noorden. Schrijft momenteel voor o.a. VechtsportInfo en Reporters Online. Doet naast journalistiek werk ook communicatie werkzaamheden voor Muaythai Organisatie Nederland. Is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).