Verder Kijken

Verder Kijken dan de Vrije Universiteit.

Aan het begin van de Vrije Universiteit (VU) stond bier, aldus  collegevoorzitter Jaap Winter in zijn nieuwjaarstoespraak 2016. Hij doelt hiermee op de ondernemingsgeest. Specifiek op de persoon van Willem Hovy. Wat is er gaande?

Op 1 januari 2016 Stichting VU-VUmc gesplitst

Het VUmc is letterlijk verder gaan kijken en toont ondernemingsgeest. Dat betekent een opsplitising, een scheiding. Het VU Medische Centrum (VUmc) wil fuseren met het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Als de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) deze fusie goedkeurt tenminste. Immers er ontstaat wel een zorggigant. Het betekent meteen een breuk met de meer recente geschiedenis. Collegevoorzitter Jaap Winter wil  burgers, medewerkers en studenten duidelijk maken dat ondernemingsgeest weliswaar iets van deze tijd is, maar dat toch ook aan de basis van de Vrije Universiteit staat. Bijvoorbeeld  ondernemer Willem Houvy, een bierbrouwer met het hart op de juiste plaats. Is de cirkel hiermee rond? De foto is gemaakt toen er geen bier, maar water uit de gesprongen waterleidng stroomde waardoor het beddenhuis van het VUmc in het najaar 2015 ontruimd moest worden. Let ook even op de tekst rechts onder op het billboard ( VU is verder kijken).

Ondernemersgeest

Over ondernemersgeest kunnen we lezen in de lustrum uitgave Verder Kijken. In het voorwoord schrijft Rector Magnificus Subramaniam over de verbondenheid van zijn Vrije Universiteit met de samenleving, een thematiek die hij uiterst actueel noemt. In zesentwintig portretten komt de ondernemersgeest en verbondenheid met de samenleving in meer of mindere mate aan de orde. Aanleiding voor deze publicatie uit 2016 is honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Het zou mij niet verbazen als een aantal volgers nu wil afhaken. Doe dat niet. Achter deze wat algemene titel schuilt namelijk een heel boeiend boek. Als u beter wilt begrijpen wat er anno 2016 in Amsterdam en in ons land omgaat  is dit een eyeopenerHet boek is samengesteld door Universiteitshistoricus Ab Flipse. Geen van de geportretteerden is nog in leven. Het portret bestaat daadwerkelijk uit een foto en daarnaast een omschrijving van de betekenis van de betreffende persoon. Voor deze portretten is een hele reeks auteurs verantwoordelijk. Het is daardoor een verrassend gevarieerd boek geworden. Voor op de bank (met een biertje) of op het nachtkastje. Een boek dat je zo geregeld ter hand neemt en willekeurig ergens openslaat. Voor mij persoonlijk zijn er een aantal interessante aspecten, zoals de rol van enkele geportretteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het portret van Gerrit Arie Lindeboom trekt mijn aandacht omdat daarvoor medisch-historicus Mart van Lieburg daarvoor tekent. Maar ook de bierbrouwer Houvy is een icoon. De eruditie die spreekt uit verschillende bijdragen is indrukwekkend. Een ieder die geïnteresseerd is in biografieën, vaderlandse geschiedenis, wetenschapsbeoefening en zelfs storytelling, zal er plezier aan beleven. Proost!

NB. Een exemplaar van dit boek is door de Redactie ter beschikking gesteld t.b.v.deze recensie

Mijn gekozen waardering € -