Vijftig landen die niet meer bestaan

Landen komen, landen gaan.

Zal Schotland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijven na de Brexit?  Waarom verdwenen al de landen op deze lijst  Dit boek is misschien wat tegendraads.Tegen de tijdgeest in. We hebben in dit werelddeel de afgelopen decennia gezien dat de neiging bestaat tot het uiteenvallen van landen. Het worden er eerder meer dan minder. Denk aan Tsjechoslowakije dat is opgesplitst in Tsjechië en Slowakije. Maar ook de voormalige Sovjet Unie en de Balkan hebben veel beweging gekend. Maar nieuw is dit fenomeen niet.

Verdwenen landen van de wereld

Een boek met de titel “verdwenen landen van de wereld” een uitgave van Xander, laat zien hoe en waarom. Het opmerkelijke en fraai uitgevoerde boek, is een vertaling van een in 2016 uitgekomen boek van de Noorse architect Bjorn Borge. ik ga niet verklappen, hoe hij tot deze verzameling is gekomen. Het boek is zeker belangwekkend voor historici, politici, geografen. Maar ook voor reizigers, postzegelverzamelaars en bibliofielen. Uw gast die u even alleen moet laten tijdens het koffie zetten zal zich er in verliezen. De lezer zal aangenaam verrast zijn.

Veelzijdig

De documentatie beweegt zich op drie niveaus, namelijk de postzegel op zich, een (veelal intrigerend) ooggetuigenverslag en een historische interpretatie van de toekomst. Dit aangevuld met leestips en zelfs incidenteel een recept. Naast de vaak fantasierijke titel is een kader geplaatst met kerngegevens en een klein landkaartje. De 50 voorbeelden beslaan de periode 1840-1975. Er valt heel veel over te zeggen, maar ik beperk mij tot een sprekend voorbeeld. Danzig (Gdansk).

Moskovisch gebak met Hitler.

De vrijstaat Danzig heb ik gekozen omdat ik dit najaar daar (thans Gdansk) verbleef. Zie foto van Gdansk tegen de avond. Het gaat in het boek over de periode van 1920-1939, beschreven op pagina 140-143. Danzig telt dan 366.730 inwoners. Het beslaat een oppervlakte van 1966 km. Danzig ligt strategisch aan de Oostzee. Titel van betreffende hoofdstuk Moskovisch gebak met Hitler. In 1933 beleefde Danzig een overwinning van de Nationaal-Socialisten. Geen wonder want er wonen destijds veel Duitsers in deze enclave in Polen. Op lafhartige wijze wordt Danzig vervolgend door Hitler geannexeerd op 1 september 1939. Schrijver Gunther Grass groeit op in Danzig. Daaraan gekoppeld een opmerkelijke anekdote rond het vangen van paling. Heb ik u nieuwsgierig gemaakt?

NB. Een exemplaar van dit boek is door Xander uitgevers ter beschikking gesteld aan uw recensent

Mijn gekozen waardering € -