Daadkrachtig vooruit door Europees te denken en lokaal te doen. Het idee: problemen van nu kun je niet oplossen met de ideeën van gisteren. Het motto: jong en fris of ouder en wijzer, samen staan we sterk. ‘Betere samenwerking is de enige, echte manier om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken’

STEUN RO

Twee jaar geleden werd Volt Nederland opgericht met in de voorlinie een nieuwe generatie politici: jong, ondernemend, hoogopgeleid en internationaal georiënteerd. Volt wil betere samenwerking met andere Europese landen en kijken naar realistische, sociale en duurzame oplossingen.

Als politieke beweging is Volt aanwezig in meer dan dertig Europese landen. De partij is niet links of rechts maar duurzaam, progressief en sociaal. Hoofdpunten zijn de strijd tegen corona, klimaatverandering, migratie en ongelijkheid. De insteek is dat deze grote problemen van de 21te eeuw zich niet houden aan grenzen, en de oplossingen hiervoor ook niet.

Daarom zegt Volt: laten we binnen Europa kracht en kennis delen. Samen staan we sterk. Zo kunnen we leren van Finland hoe het onderwijs beter kan, van Ierland hoe we de democratie kunnen vernieuwen en van Estland hoe we de overheid kunnen digitaliseren. Het belangrijkste: samenwerken een vooruitgang.

Volt formuleert op haar website zes belangrijke standpunten.

– Oplossingen voor klimaat, migratie en veiligheid

Volgt zegt: pak deze thema’s op Europees niveau aan.

Maak effectief coronabeleid met een Europese aanpak. Koop gezamenlijk medicijnen in en ondersteun elkaar in ziekenhuiszorg.

Europa klimaatneutraal in 2040. Zet tijdelijk in op kernenergie, stimuleer circulaire landbouw, stop met korte afstandsvluchten en investeer in een Europees treinnetwerk.

Bouw een menselijk en effectief vluchtelingenbeleid in Europa.

– Nieuwe kijk op economie

De economie van de toekomst is milieuvriendelijk en heeft oog voor het welzijn van de mens.

Innoveer op het gebied van de waterstofeconomie, kunstmatige intelligentie en hergebruik van materialen.

Stop het Nederlandse belastingparadijs en voer een gezamenlijke Europese belasting in voor grote bedrijven.

Maak het makkelijker om over de grens te werken en ondernemen.

– Gelijke kansen: zorg, onderwijs & werk

Goed onderwijs en betaalbare zorg voor iedereen. Gelijke betaling voor mannen en vrouwen en een einde aan discriminatie.

Investeer in de zorg, verhoog de lonen en verkort de wachttijden voor jeugdzorg en GGZ.

Schaf het collegegeld af en geef alle studenten een basisbeurs.

Verbeter de positie van flexwerkers en ZZP’ers.

– Een moderne overheid

Smartphones en social media zijn de norm. De overheid moet daarom de kansen en gevaren van digitalisering serieus nemen.

Meer digitale efficiëntie bij de overheid en een Ministerie van Digitale Zaken.

Strenger beleid op belastingontwijking en een Europese winstbelasting voor grote bedrijven van minimaal 15%.

Investeer in de cultuursector.

– Meer inspraak op elk niveau

Versterk de stem van inwoners met burgerfora, lokale burgerbudgetten en een gekozen burgemeester.

Investeer in de sociale advocatuur en verlaag de proceskosten.

Meer transparantie in stemgedrag van Tweede Kamerleden. Meer inspraak van burgers in Europa.

– Europese Unie van 21e eeuw

Verbeter de Europese samenwerking.

Schaf het vetorecht af in de Europese raad zodat niet één land alle vooruitgang kan blokkeren.

Koppel Europese subsidies aan duurzaamheid en bescherming van de rechtsstaat.

Stop het op en neer reizen van het Europees Parlement tussen Straatsburg en Brussel. Dit kost onnodig veel geld.

Al met al kijkt Volt positief naar de toekomst. Een veilig, duurzaam, krachtig en sociaal continent? Volgens Volt kan het, als we constructief met elkaar gaan samenwerken.

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -
De artikelen van Anne verschenen eerder in tijdschriften en kranten waaronder Fabulous Mama, Viva, Margriet, Linda en NRC Next. Anne is eigenaar van Uitgeverij 11