Vrouwen en ’the old boys networks’

Het wemelt op internet en in de fysieke wereld van vrouwennetwerken. Ik ben er zelf ook aangesloten bij een paar. Maar aan de "the old boys networks" kunnen deze sisterhood-initiatieven niet tippen. Mannen schuiven elkaar namelijk vaker dingen toe dan dat vrouwen dat onderling doen.

Dat is de conclusie van Jeanne Martens, die vorig jaar aan de VU promoveerde op het proefschrift ‘De netwerk-kikker wakker kussen’. Daarvoor deed ze enquêtes en interviewde ze 86 topvrouwen, wiens netwerken een belangrijke rol speelde bij het bereiken van hun professionele succes.

Niet afhaken

De auteur studeerde bedrijfskunde en is sinds 2017 als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam . Ook was ze tot dit jaar voorzitter van de VVAO, een netwerkorganisatie die ruim 100 jaar bestaat en waarvan meer dan 3000 hoogopgeleide vrouwen lid zijn. Doordat ze zelf ook jarenlang actief in meerdere vrouwennetwerken zat, zag ze dat er veel leden afhaakten. Ze vermoedde dat veel vrouwen de netwerkbijeenkomsten als sluitpost van hun agenda’s beschouwden en ging op onderzoek uit.

Zie het breed

Ze constateerde dat vrouwen zich minder bewust zijn van hun netwerk dan mannen en de zin ervan ook minder inzien. Niet alleen zakelijke contacten kunnen een carrière omhoog stuwen, maar ook kennissen vanuit de sport, oude studievrienden, buren en zelfs familie & gezin kunnen eraan meewerken. Deze personen kunnen er namelijk voor zorgen dat je ook weer met anderen in hún netwerk in contact komt.

Hou op met die bescheidenheid

Vrouwen hebben de voordelen ervan dus niet goed genoeg in de smiezen. Zo vinden velen het lastig om iemand uit hun netwerk om hulp te vragen omdat ze dit berekenend vinden. Maar vreemd genoeg, zo ontdekte Martens, hebben ze dat niet als het om huis- tuin- en keukenzaken gaat. Voorts gaat het om de eeuwige bescheidenheid en terughoudendheid van vrouwen. Zo denken ze al gauw dat een eventueel goed contact niet op hun hulpvraag zit te wachten, terwijl zij zelf wel graag dingen voor een ander willen betekenen.

Profileren leren van de heren

Vrouwen gaan er tevens vaak van uit dat hun prestaties wel opgemerkt zullen worden, terwijl mannen dit al lang en breed op hun LinkedIn-profiel hebben gezet. En hebben ze eenmaal een prestatie geleverd, dan moeten zo nodig alle mensen die meewerkten ook in het zonnetje worden gezet. Het WIJ wordt dan meer benadrukt dan het IK. Monic Bührs & Elisa de Groot van ‘In Touch Women Resource Management’ schreven een boek met de titel ‘Vrouwen bluffen niet’. Hoewel er langzaam meer vrouwen in topposities komen, zijn organisaties en hun spelregels bedacht door mannen en worden ze ook door hen overeind gehouden. “Vrouwen hebben het idee dat ze voor hard werken vanzelf worden beloond, maar op de werkvloer gelden ongeschreven, politieke spelregels”, aldus De Groot. En die zijn dus mannelijk. Die vinden het heel gewoon om de zaken mooier voor te doen dan ze daadwerkelijk zijn. Vrouwen blijven meer met de beentjes op de grond. Ze zijn veel minder van ‘de gebakken lucht’ dan de heren.

Het is net werken

Promovenda Jeanne Martens noteerde ook dat bij bedrijfsborrels de vrouwen vaak nog achter de bureaus zitten om hun werk af te maken en aan het eind van zo’n gebeuren allemaal al naar huis vertrokken zijn. Juist het moment dat de kaartjes getrokken worden, de LinkedIn-contacten worden gelegd en nieuwe (vaak interessante) afspraken worden gepland. Kortom: netwerken is net werken. Martens: “Vrouwen hebben een voorkeur voor sterke banden. Maar bij zakelijk netwerken zijn het juist de zwakke banden die nieuwe informatie brengen en je verder helpen.”

Tips:

* Maak je netwerk inzichtelijk in een schema. Ook privéconnecties, contacten via de kinderen en vrijwilligerswerk tellen mee.
* Wees zelf zichtbaar. Deel je resultaten online en offline en intern én extern.
* Zeg niet bij alles dat het een teamprestatie was.
* Maak gebruik van sponsorschap, liefst een mannelijke: iemand die jou kan introduceren en aanbevelen.
* Maak ook wekelijks bijvoorbeeld een belafspraak met deze persoon.
* Plan werkmatig belangrijke netwerkafspraken in.
* Plan dit ook thuis in, zodat je niet ‘op hete kolen’ staat tussen voor jou belangrijke personen.
* Schakel niet alleen mensen in die je aardig vindt en/of goed kent.
* Durf vooral ook mensen op mensen af te stappen waar je eigenlijk wel tegenop kijkt.
* Blijf dus niet op de achtergrond, dan kom je hooguit op de longlist, maar de shortlist zul je niet halen.
* En als je dan eenmaal connecties hebt, moet je ze ook inschakelen.
* Hulp vragen is geen brevet van onvermogen, maar een slimme zet.

Het geheim

Carmen Breeveld, baas van haar eigen recruitment- en trainingsbureau Triple Talent schrijft erover in haar boek ‘Het geheim van het old boys network’.  In het zakelijke circuit heb je elkaar nodig. Daar ziet Carmen Breeveld veel verschillen tussen mannen en vrouwen. “Mannen houden ruggespraak met elkaar, vrouwen niet. Vrouwen zijn ook vaak niet bereid elkaar te steunen als er een beroep op hen wordt gedaan” vertelt ze in TROUW. Maar ze constateert meer verschillen: “Vrouwen steggelen te veel over kleine dingen. Stop daarmee. Ook zijn vrouwen meer risicomijdend, ik denk uit onzekerheid. Zo zonde.”

Samen werken

Je moet in een strategische functie altijd samenwerken, weet recruiter Breeveld. “Probeer niet alles zelf uit te vinden, waar vrouwen nogal de neiging toe hebben, maar loop naar de personen die deskundig zijn op dat terrein en vraag wat je wilt weten.”  Volgens cardioloog en manager van The Hearttlife Kliniek Janneke Wittekoek, die Breeveld opvoert in haar boek, is het verstandiger om je als vrouw aan te passen aan de mannen om je heen dan je te verzetten. “De apenrots is bot, maar wel duidelijk.” De bevestigt Carmen Breeveld. “Leer de hoofd- en bijzaken scheiden, ontdek de ongeschreven regels aan de top.” Al voegt ze daar wel aan toe dat het belangrijk is om jezelf te blijven.

OK, biertje?

Nog een paar tips: drijf niet altijd je zin door. Veranderingen kosten tijd, heb geduld. En blijf positief. Ga wel de verbale strijd aan, leer debatteren en oefen met argumenteren. Loop niet weg voor conflicten. Mannen kunnen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en toch samen een biertje drinken. Dat moeten vrouwen ook leren. Ook als het gaat om promotie binnen bedrijven, is netwerken keihard nodig, benadrukt Jeanne Martens. “Zorg dat je een sponsor bemachtigt binnen of buiten het bedrijf. Investeer in het leren kennen van mensen op sleutelposities. Relaties moet je opbouwen: dat is immers ook de enige manier om de ‘gunfactor’ te verkrijgen.”

Netwerkbewustzijn

Eindconclusie van Dr. Martens: “Het belang van netwerken moet beter op de kaart komen voor vrouwen die carrière willen maken. Netwerkbewustzijn en bewust netwerken zijn daarbij twee belangrijke aspecten. Niet alleen vrouwen, maar ook bedrijven die het belangrijk vinden dat vrouwen carrière maken, moeten zich meer bewust zijn van de mogelijkheden die een netwerk hierbij biedt.”

Illustratie: Pxhere

Mijn gekozen waardering € -