Je komt in een – voor jou nieuw- ziekenhuis. Je kent heg noch steg.

STEUN RO

Ik heb het vaak genoeg meegemaakt als coassistent en later als assistent. Je komt in een -voor jou nieuw- ziekenhuis. Je kent heg noch steg. Je verdwaalt geregeld en moet de weg vragen. Dat is vervelend, want dat leidt tot veel tijdverlies. Maar in spoedsituaties is het zelfs een risico. Dat geldt natuurlijk ook voor verpleegkundigen, apothekersassistenten, facilitair medewerkers en nog een hele reeks belanghebbenden.Hoe fijn kan indoornavigatie dan zijn. Op de foto ziet u boven de bewijzering aan de wand een ibeacon (baken). Aangegeven (redactie) met pijltjes, want het is maar een klein apparaatje. Onderdeel van een pilot in het UMCUtrecht.

Verdwaald

Dat probleem van verwarring geldt nog meer voor bezoekers, patiënten die op de polikliniek of ondersteunende afdelingen (laboratorium, rontgen) worden verwacht. Maar het betreft ook begeleiders of bezoekers van patiënten, leveranciers, externen enz. De letterbewijzering in instellingen is absoluut beter dan vroeger, maar toch is mijn ervaring dat het ook dan niet altijd goed gaat. Met af en toe een te laat komende, hijgende patient. Of zelfs geen patient (no show). Neem daarbij de schaalvergroting die ontstaat door fusies en het gegeven dat de patient geacht wordt meer te reizen naar andere ziekenhuizen. In het AMC (Academische Medisch Centrum) heeft men een elegante oplossing gezocht door medisch studenten te koppelen aan een doorverwezen patient. Lees mijn eerder bericht over de Hospitality APP. Het proefproject in het AMC wordt momenteel geevalueerd. De eerste indruk is dat het resultaat goed is. 

Ervaring

Een vorm van indoornavigatie bestaat en er is al ervaring mee opgedaan, ook in de ziekenhuissector. Het Zwolse Movin heeft in Hoorn een deel van het Westfriesgastheid voorzien van indoornavigatie. Daarbij zijn ibeacons gebruikt die draadloos gelocaliseerd worden en die ‘live’ de medewerker of de patient begeleiden. Het lijkt ook veilig (denk theoretisch aan interactie met ziekenhuis electronica). Maar het kan eenvoudiger (en dus goedkoper) als de ruimtelijke indeling goed in beeld is.  Een actueel voorbeeld uit de commerciele sector is een groot Amsterdams kantoorgebouw (Zuidas) dat door Movin met indoor navigatie wordt ingericht. Storingsmonteurs, die een oproep  krijgen (24/7) hebben daarvan aantoonbaar veel gemak en kunnen snel ter plaatse zijn. Voorheen leidde dat tot veel extra handelingen en tijdverlies. Erik Sloot (Movin): Het sneller kunnen inwerken van medewerkers is een voordeel van indoor navigatie. Dat was ook een van de redenen dat een van de grootste installateurs voor onze oplossing heeft gekozen. Ik zie dit ook als een heel groot voordeel voor ziekenhuizen: medewerkers kunnen zelfstandiger en sneller hun weg vinden (vooral toevoegen van Points of Interest zoals kantine en toiletten op de kaart kan handig zijn).

 

Indoornavigatie

 

Eenvoud

Misschien is de ibeacon voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen soms nog een brug te ver. Zoals gezegd, voor aanzienlijk minder kosten en nauwelijks ruimtelijke consequenties is het mogelijk indoornavigatie te ontwerpen voor de betreffende zorginstelling. Gebruik wordt gemaakt van een te downloaden app. waarin de bezoeker op een overzichtelijke plattegrond zien kan zien hoe bij zijn/haar bestemming te komen door middel van heldere routelijnen en instructies. Later kan deze voorziening worden uitgebreid met ibeacons (ook nuttig voor tracking & tracing), maar nogmaals dat is geen must.

Met dank aan Mathyn Buiteveld en Erik Sloot voor op- en aanmerkingen.