De inhuldiging van Willem-Alexander als nieuw staatshoofd op 30 april zet het verleden van zijn schoonvader Jorge Zorreguieta wederom in de schijnwerpers. Tien redenen die onderzoek in Nederland rechtvaardigen.

STEUN RO

Aangifte ligt klaar

Omdat drie Nederlanders (Ewa en Alejandra Slutzky en Matte Mourik) op 31 januari het Nederlands Openbaar Ministerie verzocht hebben onderzoek te doen naar de (mede)betrokkenheid dan wel kennis van Jorge Zorreguieta bij ontvoering/marteling/verdwijning/moord ten tijde van Jorge Videla en andere juntaleden. De aangifte is verstrekt met negen verklaringen van Argentijnse nabestaanden.

De ernst van de zaak

Omdat tijdens de laatste Argentijnse dictatuur tussen 24 maart 1976 en 9 december 1983 naar schatting tussen de 12.000 en 30.000 mensen om het leven kwamen. Vijf van de 7,5 jaar bekleedde Jorge Zorreguieta een vooraanstaande politieke functie als (onder)staatssecretaris van Landbouw. Dat maakt onderzoek naar zijn medeverantwoordelijk bij de schendingen van mensenrechten in die tijd legitiem.

Rechtsgelijkheidsbeginsel

Omdat iedereen gelijke behandeling verdient. Waarom wel Erwin Lensink zo'n twee jaar opsluiten voor het gooien naar een waxinelichthouder naar de Gouden Koets in september 2010, maar Jorge Zorreguieta die regelmatig in de directe omgeving van het staatshoofd verkeert niet eens voor een gesprek uitnodigen op het politiebureau over zijn kennis van extreme geweldshandelingen.

'Ich habe es nicht gewusst'

Omdat Zorreguieta hardnekkig blijft ontkennen ooit iets geweten te hebben over de bloedige repressie in zijn tijd als (onder)staatssecretaris van Landbouw. 'Ik was niet op de hoogte van de schendingen van de mensenrechten.'Terwijl zowel media als persoonlijke gebeurtenissen hem in die 'jaren van het lood' met de neus op de feiten hebben gedrukt.

De methode van repressie

Omdat de militaire repressie veel overeenkomsten kende met de methode van het Duitse nationaal-socialisme. Virulent antisemitisme. Het gebruik van symbolen als hakenkruisen in martelcentra. Het laten verdwijnen van tegenstanders in Nacht und Nebel.

Daarom in Nederland

Omdat op 22 maart 2011 Nederland het Internationaal Verdrag Inzake de Bescherming van alle Personen ten Gedwongen Verdwijningen ratificeerde. Dat verplicht Nederland om iedere verdachte op zijn minst te verhoren en eventueel te vervolgen. Van vrijblijvendheid kan geen sprake zijn. Zorreguieta bezoekt regelmatig Nederland vandaar ook dat de aangifte in Nederland op de juiste plek is, in Argentinië zijn ze nog niet zover.

Het is niet te lang geleden

Omdat deelname aan Gedwongen Verdwijningen een voortdurend delict is. Zolang mensen niet zijn teruggevonden, dood dan wel levend, maakt iemand die wetenschap heeft over het lot of de verblijfplaats van het slachtoffer en daarvoor (mede)verantwoordelijk is zich schuldig aan een internationaal misdrijf. Misschien is het voor buitenstaanders zo'n 35 jaar geleden, nabestaanden staan nog iedere dag op met de vraag waar hun vader, moeder, zoon, dochter, opa of oma is.

Nederland heeft een voorbeeldfunctie

Omdat regeringszetel Den Haag zich graag als justitie hoofdstad van de wereld etaleert. Het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal, de dependance van het Sierra Leone-tribunaal. Libanon-tribunaal naast tientallen andere internationale instellingen die zich met recht, oorlog, vrede en mensenrechten bezighouden zijn vertegenwoordigd in de hofstad. Waarom zouden we verdachten uit andere landen wel ter verantwoording roepen en Zorreguieta niet minimaal ondervragen.

Zorreguieta raakt op leeftijd

Omdat op 28 januari 2013 Jorge Zorreguieta de respectabele leeftijd van 85 jaar heeft bereikt. De kans is niet denkbeeldig dat hij overlijdt voordat hij verantwoording heeft afgelegd. Recente foto's tonen hem zittend in een stadbus in Buenos Aires maar eerdere opnamen tonen hem steund op een looprek.

Wellicht is hij in Nederland beter af

Omdat de Argentijnse juridische molen zwaar is overbelast met tientallen rechtszaken waarin honderden verdachten terecht staan voor hun aandeel bij de repressie tussen 1976 en 1983. Onder hen oud-Transaviapiloot Julio Poch. Gearresteerd op 22 september 2009 wacht hij nu al bijna 3,5 jaar op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. In Nederland weet Zorreguieta sneller of hij mede-aansprakelijk kan worden gesteld voor de terreur of niet.

Arnold Karskens is Neerlands meest onafhankelijke en ervaren oorlogsverslaggever. Muckraker. Nachtmerrie voor nazi’s en andere oorlogsmisdadigers. Auteur van tienŒ boeken. Onderzoeksjournalist die nooit ‘nee!’ als antwoord accepteert. Lastig, dwars & gehaat door zijn vijanden, maar Last Man Standing voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting.

Geef een antwoord