Er blaast een harde koude wind over het parkeerterrein. Het is gestopt met regenen. Resoluut wijst Andrea de plekken aan waar en hoe de auto’s geformeerd dienen te worden. Er is haast geboden. Over een klein kwartier zullen hier ruim tweehonderd vluchtelingen staan. Allemaal gekomen voor een ontbijtje.

STEUN RO

Al ruim anderhalf jaar komt Andrea Strijker hier op deze plek. Samen met andere vrijwilligers van de Stand by You Foundation bieden zij steun aan de vluchtelingen van Duinkerke en omgeving. Eén weekend per maand kan je hen op deze parkeerplaats te vinden. Ter plekke wordt op verschillende momenten een ontbijt, een lunch of een warme maaltijd bereid.

Basisbehoeften

Niet alleen de inwendige mens wordt voorzien van hulp. Andere noodzakelijke basisbehoeften worden ook aan de vluchtelingen geboden. In materiële zin zijn dat slaapzakken, schoenen, tentjes en kleding. De stichting is afhankelijk van giften en donaties. Dat betekent dat ze de mensen niet iedere keer daarmee kunnen helpen. In het team van vaste vrijwilligers zit ook een verpleegkundige. Op zondagmiddag, tijdens het uitdelen van het broodje met gebakken ei, soep en een kopje thee, kunnen mensen met medische problemen bij haar terecht. Voetproblemen, wondverzorging, hoofdpijn en klachten van meer algemene aard zijn zo de aandoeningen waarmee de mensen bij haar komen.

De vluchtelingen die hier in het rondom gelegen bos leven weten op welke momenten de hulporganisaties het terrein op komen. Lange rijen ontstaan bij de verschillende hulporganisaties. Sinds een maand of zes heeft een Franse hulporganisatie het voortouw genomen de toestroom van goed bedoelde hulp te coördineren. Dit tot ieders tevredenheid. Zo wordt voorkomen dat maaltijden op hetzelfde tijdstip worden uitgedeeld en er op andere tijdstippen geen maaltijden beschikbaar zijn. Zij dragen ook zorg voor de particuliere initiatieven. Soms is de toestroom van particulieren met hulpgoederen groot. Het is dan voornamelijk kleding. “Niet altijd van de beste kwaliteit. Kleding met gaten of kinderkleren, waar de mannen hier niet veel aan hebben,” vertelt Andrea.

Speciale band

Na anderhalf jaar hier actief te zijn, weten de vrijwilligers van Stand by You inmiddels dat lang niet alle vluchtelingen altijd naar deze parkeerplaats komen. Zo is er een groep Pakistani waarmee de vrijwilligers een band hebben opgebouwd. Van hen weten ze dat de aanwezigheid van Koerden, Irakezen en Afghanen op de parkeerplaats vaak tot problemen leidt. Kleine opstootjes en vechtpartijen zijn daarvan het gevolg. Die confrontatie willen de Pakistani het liefst zoveel mogelijk vermijden. De Stand by You vrijwilligers gaan daarom naar de plekken waar de Pakistaanse vluchtelingen met hun tentje verblijven.

Het zijn schrijnende omstandigheden waaronder ze, iedere keer weer, de vluchtelingen op hun plek ontmoeten. Ze worden met een warm welkom onthaald. Er wordt thee voor ze gezet, het vuurtje wordt nog eens extra opgestookt en met grapjes wordt gepoogd deze erbarmelijke leefsituatie voor de gasten niet te zwaar te maken. Na verloop van tijd is het toch mogelijk iets meer van de situatie en ontwikkelingen van afgelopen maand te weten te komen. Zo vinden er minimaal een keer per week ontruimingen plaats. De politie komt naar de plekken in de bossen, trekt de tenten omver en sommeert de mensen te vertrekken. In de haast is het vaak niet mogelijk meer dan een paar persoonlijke spullen bijeen te graaien en de plek te verlaten.

Mede door deze acties zijn de grotere kampen met meerdere tenten bijna verdwenen. Het zijn nu vaak niet meer dan kleine groepen vluchtelingen die met een groep van twintig tot tweeëntwintig man bijeen zitten. Een andere reden voor de afname van de grotere kampen is de mogelijkheid nu in de winter, gebruik te maken van de opvang in een sporthal. De opvang daar kent echter ook zijn grenzen, waardoor er dus nog veel in de bossen wordt gebivakkeerd.

Stille getuige

In een boom staat de naam Zain gekerfd. Een stille getuige van een van hen die het is gelukt naar Engeland te komen. Voor degene die de droom nog willen vervullen, is het een teken van hoop.

©Ingrid de Groot januari 2019

Duinkerke. 11-12-13-01-2019. Vluchtelingen leven onder erbarmelijke omstandigheden in de omgeving van Duinkerke. Dagelijks proberen de vluchtelingen via de haven van Duinkerke naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Velen denken dat de asielprocedure daar eerder leidt tot een verblijfsvergunning. In de tijd dat de mensen zonder papieren wachten op een kans de oversteek te maken, worden zij door verschillende hulporganisaties geholpen te overleven. Het zijn voornamelijk vrijwilligers organisaties die voedsel en hulpgoederen komen brengen. Foto:©Ingrid de Groot
Duinkerke. 11-12-13-01-2019. Vluchtelingen leven onder erbarmelijke omstandigheden in de omgeving van Duinkerke. Dagelijks proberen de vluchtelingen via de haven van Duinkerke naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Velen denken dat de asielprocedure daar eerder leidt tot een verblijfsvergunning. In de tijd dat de mensen zonder papieren wachten op een kans de oversteek te maken, worden zij door verschillende hulporganisaties geholpen te overleven. Het zijn voornamelijk vrijwilligers organisaties die voedsel en hulpgoederen komen brengen. Foto:©Ingrid de Groot
Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -