MARRUM – In 2006 was het terpdorp Marrum in de Friese gemeente Ferwerderadeel wereldnieuws. Binnen en buitenlandse journalisten en televisiezenders deden verslag van een paardenreddingsactie, waarbij meer dan honderd paarden werden ingesloten door het water van de Waddenzee op een dobbe in het gebied het Noarderleech.

STEUN RO

De beelden gingen destijds de hele wereld over. Op Nederlandse televisiezenders werd de reddingsactie van de kudde paarden live uitgezonden. Heel Nederland leefde mee met de paarden van Marrum en de autoriteiten stelden alles in het werk om de uitgeputte kudde dieren te redden. Het leger werd hiervoor zelfs ingezet.

‘Dobbepaarden-wandelroute’

Nu 12 jaar later is afgelopen maand de ‘Dobbepaarden-wandelroute’ geopend. Belangstellenden kunnen voortaan in het Noarderleech de locatie bezoeken, waar de reddingsactie in 2006 plaatsvond en al wandelend het verhaal van de dobbepaarden beleven. De wandelroute is uitgezet na een initiatief van onder meer dorpsbelang en de natuurorganisatie It Fryske Gea.

De nieuwe route is een eerbetoon aan deze bijzondere reddingsactie, waarbij een groep vrouwelijke amazones te paard alle lof verdienen. Zij slaagden er uiteindelijk in om met ‘lokpaarden’ de kudde door het water weer naar het vaste land te begeleiden. De paarden waren drie dagen achtereen ingesloten door het water en konden geen kant meer op.

Het verhaal

De kudde met verschillende paardenrassen raakt na een storm op 31 oktober 2006 ingesloten door het water. Het buitendijkse land, waar de paarden lopen, kan het water niet verdragen en overstroomt. De kudde zoekt naar een veilige plek. Een aantal paarden verdrinkt. Meer dan honderd paarden kunnen in het ondergelopen gebied een dobbe bereiken, maar komen daar vast te zitten.