Wat vaccinaties ons tot nu toe gebracht hebben

Al sinds het instellen van het rijksvaccinatieprogramma in 1957 is vaccineren voer voor discussies. Het kwam er in de praktijk op neer dat slechts een klein deel van de Nederlanders zichzelf en hun kinderen niet liet inenten. Maar het is sedert 2009, met de invoering van de HPV-vaccinatie voor meisjes, dat vaxxers en anti-vaxxers echt met elkaar overhoop liggen.

Het Humaan Papilloma Virus is verantwoordelijk voor een groot deel van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker, mond- en keelkanker, anuskanker en peniskanker (ja sorry, leuker kan ik het niet maken vandaag). Dit virus lopen jonge mensen op bij de eerste seksuele contacten, van welke aard dan ook. Vervolgens merk je daar niets van, maar kun je, zoals bij alle seksueel overdraagbare aandoeningen, het wel doorgeven aan al je volgende bedpartners. De kankers openbaren zich veelal zo rond het vijftigste levensjaar, wanneer die ouders er dus vaak al niet meer zijn. Condoomgebruik beschermt niet afdoende, omdat het HPV zich in en rond de genitaliën bevindt.

Seksgerelateerd

Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de HPV-vaccinaties, die meisjes rond de leeftijd vanaf 13 jaar aangeboden krijgen (en jongens vanaf volgend jaar ook), seksueel gerelateerd zijn dat er zoveel protest kwam. Maar ik heb ook hele moderne ouders die hun dochters de prik onthielden horen zeggen dat ‘zij zich maar netjes moest gedragen’. Alsof je eigen vader en moeder erbij waren toen jij voor de eerste maal ging zoenen, pijpen, beffen en/of voor de volledige riedel ging. Kortom: mijn mond stond open en mijn broek zakte af van zoveel naïviteit. Overigens vinden voornoemde personen mij weer naïef omdat ik ‘niet doorheb dat Big Pharma zich van ons meester maakt’.

Niet gek die Ozzies

In Australië waar de HPV-prik al langer aan zowel meisjes als jongens wordt gegeven, zijn de eraan gerelateerde kankersoorten al behoorlijk terug gedrongen, zeker waar het gaat om baarmoederhalskanker dat bijna altijd veroorzaakt wordt door het virus. “We voorspellen dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker in de komende 30 tot 40 jaar zal afnemen van de huidige 930 gevallen per jaar naar slechts een paar”, aldus onderzoeker Prof. Suzanne Garland. “Ons nationale HPV-immunisatie-programma voor zowel jongens als meisjes in combinatie met ons bevolkingsonderzoek stellen ons in staat om als eerste land ter wereld deze dodelijk ziekte een halt toe te roepen.

Hoe begon het?

Vermoedelijk ontstonden de eerste vormen van vaccinatie in China en India al in de 17e eeuw. Daar was het toen gebruikelijk om mensen die nog niet ziek waren van de pokken de tot poeder vermaalde korstresten van wel besmette personen in te geven met naalden. Zij kregen middels deze zogenaamde ‘variolatie’ slechts een milde, niet dodelijke versie van de ziekte.

Melk moet

Aan het eind van de 18e eeuw kwam de Britse wetenschapper Edward Jenner met een verbetering van deze methode. Het viel hem op dat melkmeisjes nooit besmet raakten met de pokken en concludeerde dat dit moest komen doordat zij tijdens hun werk veel in aanraking kwamen met de voor mensen ongevaarlijke variatie van de koeienpokken. ‘Krijg allemaal de pokken’ was feitelijk dus nooit naar bedoeld. De Franse bioloog Louis Pasteur ontdekte vervolgens dat microben die gedurende een langere tijd gekweekt worden, slechts een milde ziektevorm veroorzaken. Hij ontwikkelde zodoende vaccins tegen miltvuur, hondsdolheid en de varkensvlekziekte en is de naamgever van onze gepasteuriseerde melk.

Overheidstaak

Onder invloed van de Fransen groeide het vaccineren van de bevolking tijdens de Bataafse Tijd (1795-1813) uit tot een overheidstaak. Volgens Lodewijk Napoleon, koning van Nederland, was de koepokprik ‘het dierbaarste voorwerp van de staat’ en hij riep artsen op alle burgers gratis te vaccineren. Onder Willem I en diens opvolgers werd dit doorgezet en met resultaat. Zolang het merendeel (95% weten we inmiddels) van de bevolking geïmmuniseerd is, is het risico op een epidemie zeer gering of zullen er slechts zeer plaatselijk uitbraken zijn.

Plaatselijke polio

In de 80′er jaren gaf ik les op een school in de Betuwe, waar vlak daarvoor (1978) nog een uitbraak was geweest van polio. Omdat god beslist of je ziek wordt of niet, laten orthodoxe christenen zich niet inenten. Vroeger lieten zij zich om diezelfde reden ook niet verzekeren. Daar zag ik met eigen ogen wat die reformatorische eigenwijzigheid teweeg had gebracht. Een aantal leerlingen was getroffen geweest door de ‘kinderverlamming’ en liep mank, had vergroeide beentjes of kon bepaalde ledematen niet goed gebruiken. Er waren zelfs nog 3 sterfgevallen geweest in het dorpje Opheusden. De overheid had het vaccin tegen polio meermaals aangeboden en het was slechts een kwestie van een suikerkontje eten om deze ellende te voorkomen. Maar het nee van de ouders betekende een verwoest leven voor hun kroost.

Welkom in 2020

En toen was het 2020 en kwam corona. En het was (dankzij vaccineren) zolang geleden dat wij in ons mooie landje te maken hadden met een epidemie dat er op de gezondheidszorg zodanig was bezuinigd dat calamiteitenhospitaals niet meer bestonden en als ze er nog wel waren dat er dan geen personeel voorhanden was. ‘Als de sodemieter een vaccin ontwikkelen’ denk je dan. Echter: nog nimmer laaide het debat zo hoog op. De prik kan er nog niet in, maar nu al zijn er velen die roepen dat zij ‘het’ niet gaan nemen. Ook het eventueel inperken van de vrijheden van niet geënte personen roept weerstand op. Bij het woord ‘verplicht’ gaan bij mij ook altijd de haren rechtop staan en komt mijn anarchistische zelf door de poriën sijpelen, maar bij vaccinaties gaat het echter niet alleen over jezelf.

Satan

De angst voor het nieuwe is zo oud als de mensheid zelf. De pest, in de Middeleeuwen niet voor niets ‘de zwarte dood’ genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus te bestrijden met antibiotica. Ook de penicilline, uitgevonden door Alexander Fleming in 1928 zou volgens bange mensen ‘van den duivel’ zijn. Voor veel buitenkerkelijke anti-vaxxers anno nu is de pharmaceutische industrie dit. Het zorgt er allemaal voor dat het kritische getal van 95% voor een aantal ziektes al in gevaar is, laat staan dat straks (volgens de laatste peilingen) slechts een kleine driekwart van Nederland de ‘coronaprik’ zal halen.

Voor elkaar

De discussies van dit moment zijn daarom ook bizar te noemen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff (ik stem niet op zijn partij) is dat met mij eens. Hij is niet voor een verplichting, maar vindt wel dat iedereen de prik moet gaan halen zodra die er is. “We zouden de wetenschap op de blote knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan”, zegt hij over de veelbelovende vaccins waar verscheidene bedrijven nog hard aan werken. “Wees blij dat die bescherming er is, en bescherm elkaar ook.” Dijkhoff zegt best te begrijpen dat mensen willen weten hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo vergevorderd is met een vaccin, terwijl daar normaal gesproken jaren overheen gaan. Maar hij wijst erop dat daar de afgelopen maanden ook abnormaal veel werk in is gestoken. “Heel de wereld is potentieel slachtoffer, het virus verspreidt zich als een malle, de economische schade in de samenleving is enorm”, zegt Dijkhoff. “Ik denk dat er niet eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil is geweest om tot een vaccin te komen.”

Vaccineren is homepatisch

De kern van homeopathie, een geneeswijze waartoe veel anti-vaxxers zich wenden, is dat je een heel klein beetje van je ziekte in de vorm van een korreltje krijgt en dat het lichaam daardoor antistoffen aanmaakt tegen de bewuste kwaal. Laat dat nou exact hetzelfde principe zijn als dat van een vaccinatie. Je krijgt een weinig in dit geval ‘covid19’ ingespoten en het lichaam bouwt er een weerstand tegen op. Voorkomen is beter dan genezen, vindt een weldenkend mens. Dus hoop ik maar dat u zo verstandig bent. Ik heb echt de gezondste en fitste mensen (slank, joggen, groene smoothies, niet roken, niet drinken enz) om mij heen doodziek zien worden het afgelopen jaar. Laat je niet bedotten door enge dominees, vage goeroes, mekkerende kwakzalvers, alternatieve ‘gezondheidsdesko’s’, ‘kritische prikkers’ en viruswappies. Dank de wetenschap of dank je god voor de wetenschap!

NB

Dit artikel schreef ik (dom genoeg) zonder subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation, de Rijksoverheid en/of de pharmaceutische industrie.

Beeld: Het Melkmeisje, Johannes Vermeer ca 1660, Rijksmuseum Amsterdam

Mijn gekozen waardering € -