Wereldpandemie noodzaakt tot andere economie

Het in augustus 1971 gelekte rapport “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome, dat pas in maart 1972 officieel verscheen, zette de wereld reeds op zijn kop. Het moest anders, maar het liep anders. 50 jaar later heeft de 24-uurseconomie een duidelijke stempel gedrukt op het consumentengedrag online en in winkelstraten. Toeters en bellen gaan af op de digitale snelweg. Fysieke winkelcentra kampen met een groter wordende leegstand. Ondertussen zijn meerdere alarmerende rapporten verschenen. Een nieuwe economie is gedwongen op komst en de Verenigde Naties heeft hiervoor tools ontwikkeld. Welke kentering is ophanden?