Werknemers in de zorg en welzijn kunnen best zonder werkgever. Levert meer ruimte op en minder bureaucratie. ‘Het gaat niet meer om tijd, nummers en regels, cliënten beslissen nu zelf wat voor klussen we voor hen doen.’

STEUN RO

Klanten stromen binnen sinds in Apeldoorn op 1 juni de eerste werknemerscoöperatie in de thuiszorg haar deuren openden. Coöperatielid Rashida Rahimbaks: ‘We zijn met z’n twaalven begonnen. Sindsdien hebben we al vijf nieuwe medewerkers aangetrokken.’

In januari 2016 kondigde de directie van thuiszorgorganisatie Verian in Apeldoorn collectief ontslag aan. Rahimbaks werkte daar toen ruim zeventien jaar. ‘Aanvankelijk wilde ze dat we salaris zouden inleveren omdat de gemeente te lage tarieven ging betalen. Maar daar waren we het als werknemers niet mee eens. Dus zochten we een andere organisatie die ons en onze klanten wilde overnemen. De FNV stelde voor een werknemerscoöperatie te starten.’

Lage overheadkosten

Ineens ging het snel. Want na twee maanden informatie inwinnen, konden de thuiszorgmedewerkers al als coöperatie aan de slag. Voordeel: als werknemers bepalen ze gezamenlijk het beleid en wat ze met de winst doen. Tegelijkertijd zijn ze in dienst van de coöperatie en worden ze gewoon betaald volgens de CAO.