“Wie is hier de baas? De IND of de staatsecretaris?”

LGBT Asylum Support vindt dat het beleid van IND én de uitspraken van rechters haaks staan op eerdere uitspraken van oud-staatssecretaris Mark Harbers. Daarom heeft de organisatie een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mr. Ankie Broekers-Knol.

Na kritiek van LGBT Asylum Support over de toepassing van de verbeterde werkinstructies 2018/9, moest oud-staatssecretaris Mark Harbers in december 2018 zich verklaren aan de Tweede Kamer. Volgens de brief die Harbers toen aan de Kamer schreef, komen termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ niet meer voor in de nieuwe werkinstructie.

Wie bepaalt het beleid?
LGBT Asylum Support heeft deze week een brandbrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat dat niet alleen de IND nog steeds op deze begrippen toetst (soms op verkapte wijze), maar ook dat rechters in deze lijn meegaan. In de brandbrief wordt daarom de vraag gesteld wie nu daadwerkelijk het beleid bepaalt. Is dat de staatssecretaris of de IND?

“Het is om moedeloos van te worden”, verzucht Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. “In vrijwel alle voornemens en beschikkingen van de IND om asielaanvragen van LHBTI-asielzoekers af te wijzen, zien we dat deze niet conform werkinstructie 2018/9 zijn. We hebben onlangs in een zaak een rapport uitgebracht met ruim dertig punten waarop de IND aantoonbaar onjuist toetst. De rechter heeft dit volledig naast zich neergelegd omdat de asielzoeker volgens de IND geen overtuigende verklaringen afgelegd heeft.”

Twijfel
Bij twijfel moet de IND verklaringen van derden die een asielzoeker kan inbrengen altijd meenemen in de besluitvorming, vindt LGBT Asylum Support. Daar is in de nieuwe werkinstructie meer ruimte voor gekomen.“Dat dit vaak niet gebeurt, maakt LHBTI-asielzoekers kansloos. Het beleid is niet eenduidig en de IND en rechters passen dit beleid vaak niet toe of toetsen hierop niet correct. Dat is onacceptabel!”, aldus Kortekaas.

Volgens LGBT Asylum Support is er sprake van misleiding van de Tweede Kamer en heeft daarom de staatssecretaris verzocht om alle negatieve uitspraken sinds de invoering van werkinstructie 2018/9 te laten herbeoordelen.

Dit artikel verscheen eerder op het blog van de auteur.

Mijn gekozen waardering € -

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van de boeken: 'Bevingen' (2015), 'Kanker krijg je niet alleen' (2019), 'Het Groninger Forum, draak of icoon?'(2020) en 'Muaythai in vogelvlucht' (2020). Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen, Beijumkrant, Gazet van het Noorden, Nieuws Oss en Nieuws uit Nijmegen. Was hoofd- eindredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017 en in 2018 hoofdredacteur van de Gazet van het Noorden. Schrijft momenteel voor o.a. VechtsportInfo en Reporters Online. Doet naast journalistiek werk ook communicatie werkzaamheden voor Muaythai Organisatie Nederland. Is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).