WIP is WEG. Toch verwijst iedereen naar WIP (Werkgroep Infectie Preventie)

We waren het al haast vergeten. Maar nu stuit ik weer op een flink aantal verwijzingen naar de WIP. Ook het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) verwijst op haar website nog steeds naar WIP (wel nu met disclaimer)

 

De ambulancerichtlijn (2017) verwijst in het kader van hygienemaatregelen naar de (allang opgeheven)  WIP

We worden aan het lijntje gehouden

Is dat erg? Ja! Want met het lijntje bedoelen we letterlijk lijnen, namelijk infuuslijnen. Nederland is al lang niet meer het beste jongetje van de klas. Ton van Boxtel: “de IGZ) (inspectie voor de gezondheidszorg) is ook al de weg kwijt”. De WIP (werkgroep Infectie Preventie) die dit in de gaten hield, de keten van infuus tot patiënt, is vanwege geldgebrek ter ziele gegaan. De klok is stil blijven staan op de website. Toch wordt deze nog geraadpleegd. Sterker, de Inspectie verwijst ernaar bij gebrek aan beter aldus Ton van Boxtel. Er zijn geen standaarden in ons land. Dat betekent automatisch ook geen accreditatie. Het aantonen van actuele kennis. Dat staat dus stil.

Ontwijkgedrag

Iedereen kijkt een andere kant op. Ton van Boxtel riep op 9 oktober 2018 bij een congres in Amersfoort de verpleegkundigen op om dit aandachtsgebied zich dan maar toe te eigenen. Een aanwezig chirurg erkent eveneens dat het plaatsen van infuuslijnen overal weer anders toegaat. Soms door de vaatchirurg op de operatiekamer. Elders door de radioloog op zijn afdeling en soms gewoon op verpleegafdeling. Bijbehorend kostenplaatje verschilt soms een factor 10. Maar de verschillen betreffen ook de werkomstandigheden (hygiene). Alle reden om dit eens aan te pakken. Net zoals de indicatiestelling, verzorging infuuslijnen enzovoorts.

Richtlijn verjaard

Veel patiënten hebben toch nog een infuuslijnsepsis (infectie met bloedvergiftiging). Dit ondanks vele, ook internationale initiatieven. Drie of minder per 1000 wordt door ons als uitstekend geclassificeerd. Is dat zo? Een random clinical trial is niet altijd beschikbaar. De verlopen richtlijn uit 2013 geldt nog steeds. Er is een Vilans (=Kenniscentrum langdurige zorg) protocol. Over (al dan niet) gebruik van heparine is geen duidelijkheid. De huidige registratie overspant slechts een periode van 28 dagen. Hoe gaat het bij langduriger infuusgebruik? Een actuele richtlijn bestaat wel. In Spanje, Verenigde Staten, Frankrijk, Australië en het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Wanneer gaan we in Nederland van de WIP af en komt er actie in ons land??

https://www.vilans.nl/artikelen/hygienebeleid-is-er-niet-voor-de-inspectie-maar-voor-de-bewoners
https://youtu.be/9TfMdvRtJ14

Mijn gekozen waardering € -