We waren het al haast vergeten. Maar nu stuit ik weer op een flink aantal verwijzingen naar de WIP. Ook het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) verwijst op haar website nog steeds naar WIP (wel nu met disclaimer)

 

De ambulancerichtlijn (2017) verwijst in het kader van hygienemaatregelen naar de (allang opgeheven)  WIP

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.