Zeventig euro per maand voor verplichte verzekering waar ZZP’er niks aan heeft

Het ZZP nieuws van week 49

De talk of the town was deze week de verplichte verzekering voor zzp’ers, waar het CDA ineens mee op de proppen kwam. Wat moeten we daarvan denken?

Maandag werd het voorstel werd gelanceerd in de Volkskrant, door Pieter Heerma (woordvoerder sociale zaken in de Tweede Kamer) en Sybrand Buma (fractievoorzitter). Dinsdag bracht Heerma het naar voren in het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

Welbeschouwd is het helemaal geen plan voor zzp’ers. Het is een plan voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Zoals het nu geregeld is, moeten zij van werknemers die ziek worden gedurende twee jaar zeventig procent van het loon doorbetalen.

Hoewel werkgevers zich voor dat risico kunnen verzekeren, klagen ze steen en been over over die loondoorbetaling. Dat zou dan ook een van de redenen zijn dat zij liever zzp’ers inhuren dan personeel aan te nemen.

ZZP’er duurder maken voor opdrachtgever

Het CDA stelt nu voor dat er in plaats van die loondoorbetaling een verplichte collectieve verzekering komt. Zeg: een uitbreiding van de Ziektewet, waar de verzekerden premie voor betalen. Werkgevers zouden dat prima vinden, want dan dalen hun lasten.

Werknemers zouden echter juist met hogere lasten worden geconfronteerd, en daar zouden de vakbonden natuurlijk dwars voor gaan liggen. Om dat voor te zijn, wil het CDA die verplichte verzekering ook laten gelden voor zzp’ers. Dan worden die tenminste niet bevoordeeld ten opzichte van mensen in loondienst.

Bijkomend voordeel, zegt het CDA, is dat die zzp’ers hun hogere lasten zullen moeten doorberekenen in hun tarieven, wat hen duurder maakt voor opdrachtgevers. Dan gaan die weer gewoon mensen een arbeidsovereenkomst aanbieden in plaats van hen als zelfstandigen in te huren.

Voorstel lost voor ZZP’er niets op

Je zou kunnen denken dat zzp’ers het er maar voor over moeten hebben, die lastenverhoging. Zij krijgen er immers een een mooi stukje sociale zekerheid bij. Dat is ook de suggestie van het CDA. Maar hebben die zzp’ers daar wel behoefte aan?

Mensen die bewust hebben gekozen voor een bestaan als zelfstandige, wisten van meet af aan dat zij niet meer onder de werknemersverzekeringen zouden vallen en zelf iets zouden moeten regelen om op terug te vallen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat veel zzp’ers voldoende reserves hebben om zeker een eerste jaar te overbruggen.

Bovendien zijn steeds meer zzp’ers aangesloten bij broodfondsen, waar ze in een onverhoopt tweede ziektejaar ook nog wat aan kunnen hebben. Dus als ze al financiële problemen krijgen, is dat pas daarna. Maar dat wordt met het CDA-voorstel niet opgelost, want dat is alleen voor de eerste twee jaar.

Premie: zeventig euro per maand

Wat zouden zzp’ers moeten gaan betalen, voor zo’n verplichte verzekering waar ze niet om hebben gevraagd en waar ze niets aan hebben? Dat heeft Norbert Bakker van aovspecialist.nl uitgerekend op verzoek van BNR ZZP Café. Voor een verzekering die na een wachttijd van acht weken twee jaar lang zeventig procent uitkeert van het minimumloon, zou de kostendekkende premie uitkomen op zo’n 70 euro per maand.

Gaat die verzekering er nu ook komen? Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond het CDA-voorstel in elk geval interessant genoeg om het voor advies voor te leggen aan de Sociaal Economische Raad. Die is inmiddels verzocht zich daar nog voor de zomer over te buigen. Afhankelijk van het advies, kan het voorstel dan worden meegenomen in de kabinetsplannen voor 2017.

VERDER IN HET NIEUWS

Modelovereenkomsten

De Commissie Financiën van de Eerste Kamer krijgt steeds meer twijfels over de afschaffing van de VAR en de introductie van modelovereenkomsten voor de inhuur van zzp’ers. De leden vragen zich inmiddels niet alleen meer af wat nou eigenlijk het probleem is en of dat wel wordt opgelost met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties van staatssecretaris Wiebes.

Ook de kritiek die arbeidsrecht-specialisten hebben op de voorbeeldovereenkomsten die de Belastingdienst tot nu toe heeft ontwikkeld, klinkt door in de senaat. Net zoals de vraag wat de steun waard is van de vier zzp-bonden waar Wiebes mee schermt, als die bonden samen amper tien procent van alle zzp’ers vertegenwoordigen.

Reden genoeg voor de Commissie Financiën om voor de tweede keer op rij een reeks schriftelijke vragen voor te leggen aan de staatssecretaris. Tot en met 15 december kunnen de leden van de commissie hun inbreng daarvoor indienen bij de griffie.

Aan de andere kant vindt de commissie ook wel dat er een keer een knoop moet worden doorgehakt. Daarom is meteen afgesproken om de discussie verder plenair voort te zetten. De Eerste Kamer debatteert nu op 19 januari over het wetsvoorstel, en stemt er op 26 januari over.

Geen ’tsunami’ aan ZZP’ers

Zowel in de discussie over verplichte verzekeringen voor zzp’ers als in het debat over het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt geschermd met de ‘onstuimige groei’ van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Uit de nieuwste cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat we voor dit jaar opnieuw toegaan naar een stijging met ongeveer vijf procent. Net zoals in 2014 en in 2013. Dat is een niet te verwaarlozen toename, maar ook weer geen ‘tsunami’.

In de maand november verwerkte de Kamer van Koophandel 8.3460 nieuwe inschrijvingen, 3.724 uitschrijvingen, en 81 faillissementen. Per saldo dus een toename met 4.763, waarmee het totaal aantal bij de KvK geregistreerde zzp’ers op 927.814 kwam.

ZZP-expert Pierre Spaninks schrijft hier (bijna) wekelijks over de achtergronden bij het nieuws. Klik hier voor een overzicht. 

 

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.